r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de opvolging van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Voorstel van wet van de leden Chris Simons en Inge van Dijk tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies

vrijdag 31 maart 2023

Bij wetsvoorstel 35397 - Initiatiefvoorstel Laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raads- en statenleden van raads- en statencommissies is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Terug naar boven