r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Brief van de staatssecretaris van BZK over de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van artikel 8, wederopbouw Bovenwindse Eilanden, van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties

donderdag 30 maart 2023

Bij wetsvoorstel 36200 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 is een brief ondergebracht.

Bijlagen

Terug naar boven