r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europees Parlement stemt voor bindende maatregelen loontransparantie

donderdag 30 maart 2023, 17:12
Samira Rafaela (Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ)
Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement heeft nieuwe regels aangenomen die gelijke beloningen voor vrouwen en mannen bevorderen. De regels zijn gericht op transparantie, zodat salarissen gemakkelijker kunnen worden vergeleken en genderloonkloven zichtbaar worden. Het is voor het eerst dat ook intersectionele discriminatie en de rechten van non-binaire personen specifiek in Europese wetgeving zijn opgenomen.

In de praktijk houdt de regelgeving in dat de methodes om salarissen te vergelijken moeten worden gebaseerd op genderneutrale criteria. Daarnaast moeten functiewaardering en -indeling ook genderneutraal geformuleerd worden, net als vacatures en functiebenamingen. Ook staat in de nieuwe regels vastgelegd dat wervingsprocedures op een niet-discriminerende manier moeten verlopen. De lidstaten moeten sancties, zoals boetes, opleggen aan werkgevers die de regels overtreden.

In de nieuwe regelgeving staat ook vastgelegd dat bij kwesties omtrent salarissen de bewijslast verschuift van de werknemer naar de werkgever. Dit betekent dat in nationale wetgeving moet worden opgenomen dat het aan de werkgever is om te bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie, wanneer een werknemer naar de rechter stapt.

De Nederlandse Europarlementariër Samira Rafaela (D66) is rapporteur op dit onderwerp namens de Commissie voor Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM). De regels moeten nog wel worden goedgekeurd worden door de Raad. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend.

Bron: Europees Parlement

Terug naar boven