r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU ambieert meer duurzame energie voor 2030

donderdag 30 maart 2023, 12:04
gewijzigd
zonnepanelen
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil uiterlijk in 2030 flink meer gebruik maken van duurzame energie. De oude doelstelling van 32 procent van het totaal wordt opgeschroefd naar 42,5 procent, hebben de EU-landen en het Europese Parlement afgesproken.

De EU wil overgaan op meer water-, wind- en zonne-energie om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen en om onafhankelijk te worden van bijvoorbeeld aardgas uit Rusland. De Europese Unie wil al langer dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 55 procent minder is dan in 1990. In 2050 zou de EU klimaatneutraal moeten zijn.

Het nieuwe streefdoel houdt het midden tussen wat de regeringen van de EU-lidstaten wilden nastreven (40 procent) en wat de Europese Commissie had voorgesteld en het Europees Parlement wilde (45 procent). Ze hebben wel afgesproken zich te blijven inspannen voor 45 procent. De afspraken bevatten ook allerlei aangescherpte doelen voor bijvoorbeeld het verkeer en de industrie.

De onderhandelingen werden opnieuw beheerst door de eis van Frankrijk en andere landen met veel kerncentrales dat er een grotere rol voor kernenergie zou worden ingeruimd. Om deze lidstaten tegemoet te komen is overeengekomen dat zij, als ze veel waterstof maken uit nucleaire energie, minder waterstof hoeven te maken met bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen.

Over een ander twistpunt, het verstoken van hout en andere 'biomassa' om energie op te wekken, is ook een compromis gevonden. Biomassa geldt als duurzame energie, maar er worden wel strengere eisen gesteld aan wat daarvoor kan doorgaan.

De principe-overeenkomst moet nog worden bekrachtigd door het voltallige Europees Parlement en door de lidstaten. Dat gaat zelden nog mis.

Terug naar boven