r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Brief commissie aan de minister van BZK: verzoek om nadere motivering omtrent de vertrouwelijkheid van de Annexen A, I en J van de Voortgangsinformatie vijfde evaluatieronde GRECO

vrijdag 24 maart 2023

Bij wetsvoorstel 36200 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 is een brief ondergebracht.

Terug naar boven