r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Akkoord over terugdringen emissies in Europese scheepvaart

donderdag 23 maart 2023, 11:29
gewijzigd
Vrachtschip op zee
Bron: Flickr / Mike Baird

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen in de Europese scheepvaart aanzienlijk moeten verminderen. De nieuwe regels gelden voor grote container- en passagiersschepen omdat zij in de maritieme sector verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de CO2-emissies tussen de EU-havens en havens buiten de EU.

De reders moeten de komende jaren stapsgewijs de uitstoot verder terugdringen van alle zeeschepen groter dan 5000 bruto ton, voor duurzamere alternatieven kiezen en energiebesparende maatregelen aan boord treffen. Grote cargo- en passagiersschepen moeten vanaf 2030 aan de stekker wanneer zij langer dan twee uur aan de kade liggen, tenzij het schip al gebruik maakt van een schone brandstof.

De wet stelt een plafond aan de maximale hoeveelheid CO2 die de scheepvaart mag uitstoten dat over de jaren steeds verder wordt verlaagd zodat in 2050 de uitstoot van het broeikasgas met 80 procent is afgenomen ten opzichte van 2020. Er komt een overgangsperiode waarin reders nog gebruik kunnen maken van LNG en de duurzamere bio- en synthetische varianten, tot schone brandstoffen als waterstof, methanol en ammonia op grote schaal beschikbaar zijn.

Europarlementariër en medeonderhandelaar Caroline Nagtegaal (VVD) is "heel blij" met de deal die volgens haar een routekaart is naar schoner maritiem transport. "Door gebruik te maken van walstroom en schone brandstoffen kunnen emissies in de havens worden gereduceerd. Daarnaast blijft een grote rol weggelegd voor (bio- en synthetische) LNG in de transitiefase die de sector nodig heeft om het emissievrije eindstation in 2050 te bereiken", zegt ze.

Volgens haar PvdA-collega Vera Tax zal het "veel van de lidstaten vragen" om het verplichte gebruik van walstroom vanaf 2030 mogelijk te maken. "Maar het dient een goed doel: schone lucht en een beter leefklimaat in steden als Rotterdam."

Terug naar boven