r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

woensdag 22 maart 2023

Bij wetsvoorstel 34902 - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Klimaat enveloppe regeerakkoord) is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage

Terug naar boven