r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU-landen stemmen in met nieuwe afspraken over Noord-Ierland

dinsdag 21 maart 2023, 14:44
2 vlaggen. 1 van het Verenigd Koninkrijk 1 van de EU

BRUSSEL (ANP) - De EU1-landen hebben ingestemd met de belangrijkste nieuwe afspraken met het Verenigd Koninkrijk over hoofdpijndossier Noord-Ierland. Die moeten het slepende conflict oplossen dat sinds de Brexit is ontstaan over de delicate status van Noord-Ierland.

De Europese Commissie2, die namens de EU onderhandelt, en de nieuwe Britse regering-Sunak sloten drie weken geleden een nieuw akkoord over Noord-Ierland. Met eerdere afspraken, die moesten voorkomen dat het vertrek van het VK uit de EU de harde grens tussen EU-land Ierland en het Britse Noord-Ierland zou terugbrengen, kon de Britse regering bij nader inzien niet leven. Daardoor verrees feitelijk een 'binnenlandse' grens tussen het VK en Noord-Ierland, klaagde Londen.

Als ook het Britse parlement instemt met het zogeheten Windsor Raamwerk, ontsnappen Britse goederen die bestemd zijn voor Noord-Ierland in het vervolg aan grenscontroles. Ook komt er meer ruimte voor andere btw-tarieven en accijnzen in Noord-Ierland dan in de EU. En de Noord-Ieren krijgen meer inspraak.

Voor sommige van de nieuwe afspraken is wijziging van Europese wetgeving nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de invoer en uitvoer van medicijnen en verse voedingswaren, dieren en planten.

Minister Wopke Hoekstra3 en de andere ministers van Europese Zaken4 van de EU-lidstaten "kijken uit naar de snelle en integere invoering" van de afspraken, zegt hun Zweedse voorzitter. Ze "staan eensgezind achter de Europese Commissie in hun steun voor de overeengekomen oplossingen".

Nadat het Verenigd Koninkrijk besloot uit de EU te stappen, speculeerde menig Brits politicus dat de EU-landen de rangen niet gesloten zouden kunnen houden en dat de Britten daaruit munt zouden kunnen slaan. Reden voor de EU-lidstaten om er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ze laten het voortouw van meet af aan nadrukkelijk aan de Europese Commissie.

Het Britse Lagerhuis stemt woensdag over het Windsor Raamwerk.

Delen


 • 1. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 2. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 3. 
  Wopke Hoekstra (1975) is sinds 10 januari 2022 minister van Buitenlandse Zaken en viceminister-president in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was hij vanaf 26 oktober 2017 minister van Financiën. Hij is politiek leider van het CDA en was in 2021-2022 lid en voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 was de heer Hoekstra lijsttrekker van het CDA. Hij was van 7 juni 2011 tot 26 oktober 2017 Eerste Kamerlid voor het CDA. De heer Hoekstra was consultant bij adviesbureau McKinsey en bestuurslid van het CDA-Amsterdam. Als Eerste Kamerlid hield hij zich met name bezig met sociale zaken, pensioenwetgeving en veiligheid en justitie. Hij was voorts voorzitter van de commissie CDA-verkiezingsprogramma 2017.
   
 • 4. 
  De raadsformatie Algemene Zaken (AZ) bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese en buitenlandse zaken en vergadert elke maand. Deze Raad is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken <a href="/id/vimafx1q1ozj/w_b_wopke_hoekstra">Wopke Hoekstra</a> (CDA) aan.
   

Terug naar boven