r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36217 - Uitbreiding sluitingsbevoegdheid burgemeester ter handhaving openbare orde

donderdag 16 maart 2023

Bij wetsvoorstel 36217 - Uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde is een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.

Terug naar boven