r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europa Vandaag: Stabilisatie- en Associatieraad in de Balkan, juristen in Wenen

vrijdag 17 maart 2023, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Vlaggen van Macedonië en EU
Bron: European Commission

Van Tirana door naar Skopje

Gisteren werden in Albanië betrekkingen tussen de EU en Albanië geëvalueerd in het kader van het stabilisatie- en associatieproces. Vandaag is buurland Noord-Macedonië aan de beurt.

In Skopje vindt vandaag de 16e Stabilisatie- en Associatieraad tussen de EU en Noord-Macedonië plaats. Afgelopen zomer zijn zowel Noord-Macedonië als Albanië begonnen aan de toetredingsonderhandelingen voor het EU-lidmaatschap na lange tijd in de wachtkamer als kandidaat-lid gezeten te hebben. Noord-Macedonië diende al begin 2004 een aanvraag in om tot de EU te mogen toetreden en werd eind 2005 kandidaat-lid.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de balans opgemaakt en worden de ontwikkelingen in de Westelijke Balkan besproken.


 
digitale toekomst van Europa

Juridische discussies over de digitale toekomst en de Green Deal

In Wenen vindt vandaag de jaarlijkse conferentie van de Juridische Dienstverlening van de Europese Commissie plaats. Eurocommissarissen Virginijus Sinkevicius en Thierry Breton zijn hierbij aanwezig.

Dit jaar staan de digitale toekomst van de EU en de Europese Green Deal, twee van de beleidsprioriteiten van de Commissie von der Leyen, centraal tijdens de conferentie. In het eerste thema wordt ingegaan op de regulering van het internet en van digitale platforms na de inwerkingtreding van de Wet Digitale Markten en de Wet Digitale Diensten.

Omtrent de Green Deal wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot intergenerationele rechtvaardigheid en klimaatgeschillen geanalyseerd. Aangezien er al een aantal uitspraken zijn gedaan en er op nationaal, Europees en internationaal niveau nog meer rechtszaken gaande zijn over de handhaving van klimaattoezeggingen, wordt nu de balans opgemaakt welke juridische ontwikkelingen er in de komende jaren nog verwacht kunnen worden.


En verder...

...Is zondag de Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en Irak in Brussel. Josep Borrell zal de bijeenkomst namens de EU voorzitten, de minister van Buitenlandse Zaken, Fuad Mohammed Hussein, zal de Iraakse delegatie voorzitten. De raad zal in gesprek gaan over onderwerpen als migratie, veiligheid democratie en mensenrechten, handel en energie.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

17 maart

Raad van de EU

EU-Noord-Macedonië Stabilisatie- en Associatieraad

17 maart

Europese Commissie

Conferentie van de Juridische Dienstverlening van de Europese Commissie

19 maart

Raad Buitenlandse Zaken

Samenwerkingsraad EU-Irak

Terug naar boven