r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Wet in Staatsblad: 36177 - 2e incidentele suppl. begroting BZK 2022 (personele inzet voor crisisopvang)

donderdag 16 maart 2023

Het wetsvoortstel 36177 - Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (personele inzet voor crisisopvang) is verheven tot wet en vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.

Terug naar boven