r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Brussel wil dat EU-landen net rond afgewezen asielzoeker sluiten

dinsdag 14 maart 2023, 21:20
Grensbewaking
Bron: Copyright Frontex

STRAATSBURG (ANP) - EU1-landen kunnen een "maas" in hun asielbeleid dichten door met elkaar te delen welke asielzoeker ze hebben afgewezen en dat van elkaar over te nemen, zegt de Europese Commissie2. Dat voorkomt dat die het eindeloos elders opnieuw probeert. En samen optrekken kán ook: sinds vorige week kunnen lidstaten een seintje krijgen van een gezamenlijk informatiesysteem.

Migranten die geen aanspraak kunnen maken op asiel maar dat toch blijven proberen, maken "natuurlijk echt misbruik van het systeem", zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson3. Maar een op de vijf afgewezenen keert terug. Nederland worstelt al langer met de komst van veel 'veiligelanders', vaak uit landen als Marokko en Tunesië.

EU-landen zouden er ook goed aan doen om beroepsprocedures voor afgewezen aanvragers op elkaar af te stemmen, zegt Johanssons collega Margaritis Schinas4. Het is niet de bedoeling dat lidstaten "tegen elkaar worden uitgespeeld" en een onterecht verblijf wordt gerekt en gerekt. Schakel ook EU-grenswacht Frontex5 vaker in bij het terugsturen van migranten, roept Johansson op. Nu doen eigenlijk maar twee lidstaten dat.

Johansson en Schinas bevelen verder een reeks andere maatregelen aan voor het terugsturen van onwelkome migranten en het versterken van de buitengrenzen van de EU. Over die twee punten lijken de EU-landen, die al jaren ruziën over de verdeling van nieuwkomers en daardoor maar niet tot een gezamenlijk asielbeleid komen, elkaar makkelijker te vinden. De EU-leiders6 maakten daar vorige maand afspraken over en willen daar volgende week op een volgende top mee verder.

De commissie hoopt de EU-landen op één lijn te krijgen bij het bewaken van hun grenzen. Zij legt de lidstaten vijftien uitgangspunten voor die zij en Frontex daarbij binnen vijf jaar zouden moeten gaan volgen. Daarna bekijkt de commissie of dat is gelukt.

Het uitwisselen van afwijzingen had al twee jaar geleden kunnen en moeten beginnen, zegt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers7. Hij is blij dat het informatiesysteem nu eindelijk in bedrijf is, "maar er zal meer nodig zijn om illegale migranten ook daadwerkelijk te laten terugkeren". Lenaers vindt het ook "onbegrijpelijk" dat de commissie blijft weigeren EU-geld te besteden aan grenshekken.

Zijn PvdA-collega Thijs Reuten8 betreurt de volgens hem obsessieve nadruk op grensbewaking en terugkeer juist. Hij hamert op legale routes voor asielzoekers zodat die hun leven niet langer hoeven wagen.

Delen


 • 1. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 2. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 3. 
  De Zweedse Ylva Johansson (1964) is sinds 1 december 2019 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Von der Leyen is zij belast met binnenlandse (EU-)zaken. Mevrouw Johansson werd opgeleid als lerares wis- en natuurkunde en werd in 1988 lid van het Parlement voor een kleine linkse partij. Later werd zij lid van de Zweedse sociaaldemocratische partij. Mevrouw Johansson was minister voor Scholen en later voor Volksgezondheid en Ouderenzorg en voor Werkgelegenheid.
   
 • 4. 
  Margaritis Schinas (1962) is sinds 1 december 2019 lid van de Europese Commissie namens Griekenland. In de Commissie-Von der Leyen is hij belast met het bevorderen van de Europese manier van leven. De heer Schinas is lid van de centrumpartij Nieuwe Democratie en was twee jaar lid van het Europees Parlement. Hij was geruime tijd ambtenaar bij de Europese Commissie en onder meer adviseur van Commissievoorzitter Barroso. Verder was hij plaatsvervangend directeur van het directoraat-generaal Communicatie.
   
 • 5. 
  Het Europees Grenswachtagentschap (Frontex) ondersteunt en coördineert de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie. Lidstaten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de bewaking van buitengrenzen. Het agentschap vult de lidstaten waar nodig aan.
   
 • 6. 
  De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.
   
 • 7. 
  Jeroen Lenaers (1984) is sinds 1 juli 2014 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Hij maakt deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij. De heer Lenaers is lid van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Hij was politiek assistent van CDA-Europarlementariër Ria Oomen. De heer Lenaers komt uit Stramproy bij Weert.
   
 • 8. 
  Thijs Reuten (1974) is sinds 15 april 2021 lid van het Europees Parlement. Namens de PvdA maakt hij deel uit van de fractie van Socialisten & Democraten. Hij was sinds 2020 hoofd beleid van het Global Reporting Initiative, een organisatie die standaarden voor duurzaamheidsmetingen ontwikkelt. Daarvoor was hij onder meer politiek assistent van Frans Timmermans, stadsdeelbestuurder en gemeenteraadslid in Amsterdam.
   

Terug naar boven