r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU-ministers Financiën: dit jaar akkoord begrotingsregels sluiten

dinsdag 14 maart 2023, 15:51
Euromunten

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën willen nog dit jaar een akkoord bereiken over de herziening van de Europese begrotingsregels. Maar de Europese Commissie1 moet de lidstaten wel eerst raadplegen voor ze met haar concrete wetsvoorstellen komt, schrijven de ministers in gezamenlijke conclusies die na afloop van hun vergadering in Brussel werden vrijgegeven.

De commissie wil "kort na de EU-top2" eind deze maand met het wettelijke kader komen voor de nieuwe begrotingsregels, zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis3. Duitsland, gesteund door onder meer Nederland en België, wil dat het dagelijks EU-bestuur voor het die presenteert eerst overlegt met de lidstaten. Er zijn nog zaken onduidelijk, vinden ze, onder meer over hoe de ontwerpbegrotingen in de toekomst precies zullen worden beoordeeld.

Volgens staatssecretaris Marnix van Rij4 (Financiën) zijn de conclusies "een hele belangrijke stap vooruit" om de Europese begrotingen op de middellange termijn meer te gaan afstemmen op de individuele noden en behoeften van de lidstaten op het gebied van schuldenafbouw. Nederland benadrukt al maanden het belang van schuldhoudbaarheid en van transparantie. Van Rij verving minister Sigrid Kaag vanwege de verkiezingen in Nederland.

De EU-regels over begrotingstekorten en staatsschulden werden kort na het begin van de coronapandemie in 2020 tijdelijk buiten werking gesteld zodat de EU-landen hun bedrijven en burgers konden steunen. Daardoor liepen de schulden in de lidstaten fors op. Vervolgens kwamen daar extra onvoorziene uitgaven bij vanwege de hulp aan Oekraïne en steunmaatregelen om de energierekeningen te kunnen betalen. De oplopende inflatie kwam er nog bovenop. De EU-landen zijn het erover eens dat de teugels geleidelijk weer moeten worden aangehaald, maar dan op een andere manier dan voorheen.

Delen


 • 1. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 2. 
  De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.
   
 • 3. 
  Valdis Dombrovskis (1971) is sinds 1 november 2014 lid (en vicevoorzitter) van de Europese Commissie. In de Commissie-Von der Leyen is hij belast met een Economie die werkt voor de mensen en handel. In de Commissie-Juncker was hij belast met euro en sociale dialoog. Sinds 15 juli 2016 was hij tevens belast met de portefeuille financiële stabiliteit, financiële dienstverlening en gezamenlijke kapitaalmarkt, overgenomen van de vertrokken Britse eurocommissaris Hill. Dombrovskis was van 12 maart 2009 tot 22 januari 2014 minister-president van Letland. De econoom en natuurkundige Dombrovskis is lid van de nationalistisch-centrumrechtse partij Jaunais Laiks. Eerder werkte hij bij enkele wetenschappelijke instituten. In 2002-2004 was hij minister van Financiën en daarna tot 2009 lid van het Europees Parlement. Hij leidde vanaf 2009 twee opvolgende centrumrechtse kabinetten.
   
 • 4. 
  Marnix van Rij (1960) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst in het kabinet-Rutte IV. In de periode 2015-2019 was hij Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij werd in 1999 na functies in de Wassenaarse gemeentepolitiek voorzitter van het CDA. Was werkzaam in het bedrijfsleven en sinds 1998 senior partner van Ernst & Young. Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met belastingwetgeving. In 2020-2021 was hij regeringscommissaris in Sint Eustatius en in 2021 interimvoorzitter van het CDA.
   

Terug naar boven