r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Brussel: bestrijd energiecrisis met vast contract en garanties

dinsdag 14 maart 2023, 15:50
Stekker met Europese vlag op de achtergrond
Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - De langverwachte herinrichting van de Europese energiemarkt valt bescheidener uit dan vooral zuidelijke EU1-landen zouden willen, als het aan de Europese Commissie2 ligt. Zij denkt dat het genoeg moet zijn om bijvoorbeeld klanten gemakkelijker aan een langetermijncontract te helpen en ook leveranciers meer zekerheid te bieden.

De energiemarkt moest "diepgaand" op de schop, kondigde commissievoorzitter Ursula von der Leyen3 vorig jaar aan, omdat die niet meer goed werkte. Gas- en elektriciteitsprijzen gingen door het plafond. De inval van Rusland, Europa's belangrijkste gasleverancier, in Oekraïne maakte alles nog penibeler. Burgers en bedrijven kwamen in de knel en sommige energiebedrijven vielen om. Maar ingrijpende maatregelen en een zachte winter hebben de gemoederen wat bedaard.

Consumenten en energieleveranciers moeten wel beschermd worden tegen toekomstige grillen van de markt, vindt de commissie. Die eerste moeten daarom altijd bij een leverancier terechtkunnen voor een vast contract. Nederland werkt zelf ook al aan zo'n verplichting voor energiebedrijven. Wie dat wil moet ook meerdere contracten kunnen afsluiten, bijvoorbeeld een vast voor het dagelijkse verbruik en een variabel voor het 's nachts opladen van de stekkerauto. En consumenten moeten zelf opgewekte energie makkelijker met elkaar kunnen delen.

De gasprijs hoeft door dit alles niet losgemaakt te worden van de stroomprijs, vindt de commissie. Ook al dringen met name zuidelijke EU-landen daarop aan. Door versneld over te gaan op duurzame energie heeft de elektriciteitsprijs al steeds minder last van dure fossiele energie, stelt het dagelijks bestuur van de EU. En aan de ontkoppeling van de gas- en stroomprijs zouden allerhande gevaren kleven.

Ook voor energiebedrijven zou de markt wat voorspelbaarder moeten worden, vindt de commissie, die voor de voorstellen de steun van de EU-landen en het Europees Parlement4 nodig heeft. De overheid zou hun een prijs kunnen verzekeren zodat hun winsten niet meteen onder druk komen als de prijs zakt. Energieproducenten kunnen dan onbekommerder investeren. Kunnen ze juist hoge prijzen bedingen, dan moeten ze wat terugdoen.

Delen


 • 1. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 2. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 3. 
  Dr. Ursula von der Leyen (1958) is vanaf 1 december 2019 voorzitter van de Europese Commissie. Zij is opgeleid tot arts en was werkzaam in een Vrouwenkliniek en als docent. Namens de CDU begon zij haar politieke loopbaan in de Landsdag en regering van Neder-Saksen. In 2009 werd zij Bondsdaglid en minister in het kabinet-Merkel. Achtereenvolgens was zij minister van Gezin en Jeugd, Arbeid en Sociale Zaken, en sinds 2013, van Defensie.
   
 • 4. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   

Terug naar boven