r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Rekenkamer: controle op belangenvermenging EU-miljarden rammelt

maandag 13 maart 2023, 21:33
Handen met eurobiljetten © Europese Unie 2008, Europees Parlement

LUXEMBURG (ANP) - Bij vele tientallen miljarden euro's aan EU1-subsidies schiet de controle op belangenverstrengeling tekort. Zo leunt de EU1 zwaar op wat betrokkenen zelf verklaren, constateert de Europese Rekenkamer2 (ERK). Daardoor kon een Luxemburgse ambtenaar zijn vrouw aan een EU-subsidie helpen en een Roemeen EU-steun goedkeuren voor een bedrijf waarvan hij aandelen bezat.

De Europese Commissie3 en de EU-lidstaten hebben "wel inspanningen geleverd", maar "er bestaan nog steeds lacunes", stelt het college, dat in de gaten houdt of EU-geld goed terechtkomt. Dat blijkt uit onderzoek naar de twee vanouds grootste geldstromen vanuit Brussel, die naar de landbouw en die naar streken in de unie die een economische stimulans kunnen gebruiken.

Alle vier de EU-landen waar de rekenkamer zijn licht opstak, Duitsland, Hongarije, Roemenië en Malta, rekenden vooral op het erewoord van ambtenaren en andere betrokkenen. Maar die spreken nu eenmaal niet altijd de waarheid, memoreert de waakhond. Hun verklaringen worden vaak niet gecontroleerd, bijvoorbeeld omdat privacyregels dat bemoeilijken.

Het is ook volstrekt onduidelijk hoe vaak belangenverstrengeling voorkomt, merkt de rekenkamer op. En al evenmin hoeveel geld daarmee gemoeid zou kunnen zijn.

De commissie werkt aan het aanscherpen van de regels tegen belangenverstrengeling. De aandacht daarvoor is de laatste jaren toegenomen door verdenkingen van zelfverrijking met EU-geld door de vorige Tsjechische premier en van corruptie met subsidies in Hongarije.

Delen


 • 1. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 2. 
  De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. Zij is het financiële geweten van Europa dat erop toeziet dat de burgers 'waar voor hun geld krijgen'.
   
 • 3. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   

Terug naar boven