r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europa Vandaag: het begrotingscircus voor 2024 begint op gang te komen

dinsdag 14 maart 2023, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Euromunten

Het begrotingscircus voor 2024 begint op gang te komen

De Raad Economische en Financiële Zaken zal naar verwachting vandaag conclusies aannemen over de richtlijnen voor de EU-begroting 2024. De jaarlijkse begroting is het totaal van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. Met de richtlijnen geeft de Raad aan de Europese Commissie aan waar het vindt dat de prioriteiten zouden moeten liggen wat betreft de uitgaven van de EU.

Verder zullen ministers de voorbereidingen voor de volgende G20-bijeenkomst van ministers van Financiën en presidenten van centrale banken aansturen, alsook de voorbereiding voor de voorjaarsbijeenkomsten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Tot slot zullen de ministers elkaar ook spreken over de financiële en economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waarbij de focus met name zal liggen op de energiesector.


 
Pictogrammen op een smartphone van bekende social media applicaties, zoals Twitter en Facebook
Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

Immuniteitsverlies door tweets?

Vandaag zullen de leden van het Europees Parlement stemmen over de verzoeken tot opheffing van de immuniteit van twee Europarlementariërs. De Griek Ioannis Lagos (NI) en de Duitser Nicolaus Fest (ID) zijn in de problemen gekomen vanwege beledigende uitingen die zij gedaan hebben op Twitter. Zo heeft Lagos zich antisemitisch uitgelaten op zijn account en volgens het Grieks openbaar ministerie daarmee aangezet tot haat en geweld. Op aanvraag van de Griekse en Duitse autoriteiten heeft de Commissie Juridische Zaken (JURI) afgelopen maand ingestemd met deze verzoeken, waardoor er nu in de plenaire vergadering bij meerderheid over gestemd zal worden.

Verder zullen tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement debatten gevoerd worden over de relaties van de Europese Unie met de ruziënde buurlanden Armenië en Azerbeidzjan en de instabiele situatie in Moldavië. Daarnaast zal gesproken worden over de verslechtering van de democratie in Israël en de potentiële consequenties hiervan voor de door Israël bezette gebieden.


 
Guillermo Fernandez Vara, Chairman of the regional government of Extremadura, Maria Jesus Montero, Spain's Minister of Budget and  Elisa Ferreira visit the Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón (CCMI)
Bron: European Commission

Een gezonde discussie

Op de tweede dag van de bijeenkomst van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken zullen de ministers van Volksgezondheid met elkaar in gesprek gaan over de mondiale gezondheidsstrategie van de EU. De strategie, die in november 2022 door de Europese Commissie als mededeling werd aangenomen, benadrukt de leidende rol die de EU op het gebied van gezondheidszorg in wil nemen. De grootste prioriteiten zijn volgens de Commissie het bevorderen van de gezondheid van mensen, het versterken van gezondheidszorgstelsels wereldwijd en het voorkomen en bestrijden van gezondheidsbedreigingen.

In het verlengde hiervan zullen de ministers discussiëren over een internationale overeenkomst op het gebied van pandemiepreventie, -paraatheid en -respons. Tot slot zullen zij ook praten over het tekort aan geneesmiddelen in de Europese Unie.


En verder...

... bezoekt Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, Colombia, waar zij onder andere deelneemt aan de lancering van de EU-LAC Digitale Alliantie. Dit partnerschap met Latijns-Amerika en de Caraïben (LAC) heeft als doel het opbouwen van gelijke, inclusieve en duurzame digitale samenlevingen.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

14 maart

Raad van Ministers

Raad Economische en Financiële Zaken

14 maart

Europees Parlement

Plenaire vergadering

14 maart

Raad van Ministers

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

14 maart

Europese Commissie

Eurocommissaris Margrethe Vestager bezoekt Colombia

Terug naar boven