r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Samenwerkingsraad EU-Irak, 19 maart 2023, Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 maart 2023
plaats Brussel, België
organisatie Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

Voornaamste agendapunten

De Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en Irak zal op zondag 19 maart 2023 in Brussel zijn 3e zitting houden, onder voorzitterschap van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell. De minister van Buitenlandse Zaken, Fuad Mohammed Hussein, zal de Iraakse delegatie voorzitten.

De Samenwerkingsraad zal de ontwikkelingen in Irak en de EU bespreken, regionale aangelegenheden en veiligheid, en onderwerpen als migratie, democratie en mensenrechten, handel en energie.

Ook zal een besluit volgen over de oprichting van een nieuw subcomité ontwikkelings­samenwerking.


Delen

Inhoud

1.

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De raadsformatie Buitenlandse Zaken (RBZ) bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking. Deze Raad is verantwoordelijk voor het externe optreden van de Europese Unie en vergadert minstens elke maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) aan.

De bijeenkomsten van de Raad Buitenlandse Zaken worden voorgezeten door de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid. Deze functie wordt momenteel bekleed door de Spaanse Josep Borrell Fontelles.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven