r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU moet volgens principeovereenkomst 12 procent energie besparen

vrijdag 10 maart 2023, 10:54
gewijzigd
Aan/uit knop
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De landen van de Europese Unie1 moeten in 2030 samen 11,7 procent minder energie verbruiken dan ze dachten te verbruiken in dat jaar. De vrijdag gemaakte principeafspraak tussen vertegenwoordigers van het Europees Parlement2 en de regeringen van de EU-landen is ambitieuzer dan het oude doel.

Het nieuwe besparingsdoel is nodig om de klimaatdoelstellingen van de EU te behalen, denken ze. Zo wil het landenblok de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent hebben verlaagd in vergelijking met 1990. Twintig jaar later wil de EU per saldo geen broeikasgassen meer uitstoten. Daarnaast helpt energiebesparing de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland, zoals gas en olie uit Rusland, te verminderen. Sinds het Westen en Rusland weer recht tegenover elkaar staan is dat extra belangrijk geworden.

EU-landen moeten vanaf volgend jaar hun energieverbruik met gemiddeld 1,49 procent per jaar terugdringen. Tot dusver was dat 0,8 procent. Voor ieder land wordt een aandeel in de besparing berekend, maar dat is niet dwingend. Als ze het gezamenlijke besparingsdoel niet blijken te halen, kan de Europese Commissie3 wel bijsturen.

Het maximale verbruik van de 27 lidstaten mag in 2030 uitkomen op een hoeveelheid energie die gelijkstaat aan 763 miljoen ton olie. Als ook de energie wordt meegeteld die opgaat tijdens de productie van bijvoorbeeld elektriciteit, is de bovengrens het equivalent van 993 miljoen ton olie.

Het akkoord is een compromis. Het Europees Parlement wilde de lat hoger leggen en per lidstaat een doelstelling voorschrijven.

Nederland hamert al langer op het belang van energiebesparing. Nederland is op dat vlak zelf een van de koplopers in de EU. Tegelijkertijd moet een hogere lat niet beletten dat lidstaten bijvoorbeeld werk maken van CO2-opslag en groene waterstof, wat aanvankelijk wat meer energie kan kosten maar op den duur juist loont, vond energieminister Rob Jetten4. Daarom is er wat flexibiliteit ingebouwd en wordt er gekeken naar het eindresultaat.

De voorlopige overeenkomst over energiebesparing moet nog worden goedgekeurd door de EU-landen. Ook het Europees Parlement moet nog definitief instemmen met de afspraken. Dat gaat echter zelden nog mis.

Delen


 • 1. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 2. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   
 • 3. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 4. 
  Rob Jetten (1987) is sinds 10 januari 2022 minister voor Klimaat en Energie in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was hij sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid voor D66 en van 9 oktober 2018 tot 18 maart 2021 fractievoorzitter. Dat was hij opnieuw van 25 mei tot 28 september 2021. Eerder was de heer Jetten gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Nijmegen en voorzitter van de Jonge Democraten. Hij werkte bij ProRail als regiomanager bouwmanagement in Noord-Oost Nederland. Tot aan zijn verkiezing tot fractievoorzitter was de heer Jetten woordvoerder economische zaken, klimaat en energie, gaswinning, spoor en democratische vernieuwing. Daarna hield hij zich bezig met medische ethiek.
   

Terug naar boven