r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europese Commissie staat tijdelijk meer 'groene' subsidies toe

vrijdag 10 maart 2023, 8:12
gewijzigd
Zonnepanelen met bergen
Bron: BlackRockSolar

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt het gemakkelijker voor de EU-landen om sleutelsectoren voor de overgang naar een economie zonder netto CO2-uitstoot te steunen. Ze wil daarmee investeringen in de ontwikkeling van schone technologieën stimuleren. Ook moet een gunstiger subsidieklimaat voorkomen dat bedrijven vertrekken naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar miljarden aan ‘groene’ subsidies beschikbaar zijn.

De nieuwe maatregelen zijn tijdelijk van aard, waarschuwt het dagelijks EU-bestuur. Zo mogen lidstaten onder bepaalde voorwaarden tot 31 december 2025 staatssteun geven voor "strategische" productie, zoals batterijen, zonnepanelen, windturbines, warmtepompen en elektrolyse en het gebruik en de opslag van koolstofafvang. De commissie hoopt op een snellere uitrol van hernieuwbare energie en energieopslag en het koolstofvrij maken van industriële productieprocessen.

De commissie staat lidstaten ook toe in uitzonderlijke gevallen een bedrag te bieden aan bedrijven als er "een reëel risico bestaat dat investeringen wegvloeien uit Europa". Het steunbedrag kan gelijk zijn aan wat het bedrijf op die andere locatie zou ontvangen of wat het bedrijf ertoe zou aanzetten om in Europa te blijven en daar te investeren. Daar zijn wel strenge voorwaarden voor. Een daarvan is dat de begunstigde de modernste productietechnologie moet gebruiken als het gaat om emissies.

Terug naar boven