r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Van der Burg wil tempo bij EU-aanpak asiel en migratie

woensdag 8 maart 2023, 19:52
Eric van der Burg

BRUSSEL (ANP) - Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) wil "tempo, tempo, tempo" bij de Europese aanpak van illegale migratie. "Het gaat allemaal met ieniemieniemuizenstapjes", zei de VVD'er in Brussel, waar hij donderdag over de kwestie vergadert met zijn EU-collega’s. Nederland zet daarom ook in op het maken van afspraken tussen een aantal gelijkgestemde EU-landen over bijvoorbeeld het terugnemen van asielzoekers.

Er liggen wel allerlei plannen op tafel in Brussel, stelt Van der Burg, maar er ontbreekt "een dirigent" om daadwerkelijk tot actie te komen. En dat terwijl de zomer in het verschiet ligt en de instroom van asielzoekers naar verwachting weer zal toenemen. "Het loopt spaak", aldus Van der Burg. "Veel lidstaten trekken het niet meer."

Aan de vooravond van de vergadering nodigde hij daarom de ministers van Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken, Luxemburg en niet-EU-land Zwitserland, dat nagenoeg geheel is omgeven door EU-landen, uit om te overleggen hoe ze vooruit kunnen komen. Van der Burg wil bilaterale overeenkomsten sluiten over het terugnemen van asielzoekers. Zo heeft Nederland volgens hem veel asielzoekers die vanuit Duitsland instromen, en daarna vanuit Italië.

De meeste EU-landen trekken zich niks aan van al bestaande afspraken die in de zogeheten Dublinverordening zijn vastgelegd, betoogt Van der Burg. De groep gelijkgestemde landen wil die verordening nieuw leven inblazen. Er is in vastgelegd dat de lidstaat waar een asielzoeker is binnengereisd, verantwoordelijk is voor diens asielverzoek. Dat land is ook verplicht de asielzoeker terug te nemen als die naar een andere lidstaat is getrokken en daar opnieuw een asielverzoek heeft ingediend. Die regels moeten volgens de groep van acht ook worden gehandhaafd, wat volgens Van der Burg nu niet gebeurt.

Terug naar boven