r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EP-commissie burgerlijke vrijheden zeer kritisch bij bezoek aan Griekenland

woensdag 8 maart 2023, 15:13
Sophie in 't Veld
Bron: © European Union – Source: European Parliament

DEN HAAG (PDC1) - Een delegatie van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken2 (LIBE) van het Europees Parlement stelt dat Griekenland journalisten hindert, NGO's het werk lastig maakt en onafhankelijke toezichthouders de mond probeert te snoeren. Deze harde kritiek uitte de voorzitter Sophie in't Veld3 (D66) bij het afsluiten van een tweedaags bezoek aan het land.

Verder laat de behandeling van migranten aan de grens en in de opvangkampen volgens de delegatie zeer te wensen over. Dat geldt ook voor de rechten van minderheden, vrouwen en de LHBTIQ+ gemeenschap. De Griekse regering en een aantal overheidsfunctionarissen weigerden met de delegatie van het Europees Parlement te spreken.

De Europese Commissie4 houdt toezicht op de staat van de rechtsstaat van alle lidstaten. Het Europees Parlement heeft formeel geen grote rol op dit vlak, maar heeft eerder al rapporteurs aangesteld die met een kritische blik de ontwikkelingen op het gebied van de rechtsstaat volgen van een land zoals bij Polen, Hongarije en Turkije.

Bron: Europees Parlement

Delen


 • 1. 
  De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorzieningen via diverse media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel digitale als gedrukte bronnen. De centrale redactie biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie.
   
 • 2. 
  Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.
   
 • 3. 
  Sophie in 't Veld (1963) is sinds 20 juli 2004 lid van het Europees Parlement. Zij maakt namens D66 deel uit van de fractie <span lang="en">Renew Europe</span> en was lijsttrekker van D66 bij de Europese verkiezingen 2004, 2009, 2014 en 2019. Mevrouw In 't Veld is historica en was sinds 1994 werkzaam in Brussel, eerst als medewerker van een Europarlementariër en vanaf 1996 als secretaris van de Europese Liberaal-Democratische fractie bij het Comité van de Regio's. Mevrouw In't Veld houdt zich in het Europees Parlement bezig met burgerlijke vrijheden en mensenrechten.
   
 • 4. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   

Terug naar boven