r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Tweede Kamer tegen meer Europa bij het toezicht op nationale begrotingen en gezamenlijk lenen

woensdag 8 maart 2023, 14:17
Tweede Kamer

DEN HAAG (PDC1) - De Tweede Kamer wil niet dat het Europees Parlement2 een rol krijgt in het toezicht op de nationale begrotingen, en is ook tegen de uitgifte van gezamenlijke Europese leningen om nieuwe Europese fondsen te financieren. Dit blijkt uit twee moties waar de Kamer 7 maart ín meerderheid vóór stemde.

De Europese Commissie3 ziet er op toe dat de lidstaten hun staatsschuld niet te hoog laten worden, en dat ze geen grote begrotingstekorten aanhouden. Als lidstaten zich daar niet aan houden moeten de lidstaten besluiten of een land een boete krijgt. Er momenteel op Europees niveau gesleuteld aan de regels omtrent begrotingsdiscipline. Die discussie spitst zich toe op de vraag hoe lidstaten hun tekorten moeten terugdringen en hoeveel ruimte ze nog hebben om te investeren in economische groei. Met deze motie wil de Tweede Kamer de vraag of het

Europees Parlement zich ook met het toezicht zou moeten bezighouden meteen al parkeren. Alleen de nationale parlementen controleren nu wat hun ministers besluiten over elkaars nationale begrotingen, en dat wil de Kamer zo houden.

De Kamer is net zo terughoudend als het gaat om het instellen van nieuwe Europese fondsen met gezamenlijk geleend geld. Er ligt er voorstel voor een Green Deal Industrial Plan van enkele honderden miljarden euro's om de Europese industrie te helpen vergroenen, als antwoord op de steun die de VS aan het eigen bedrijfsleven verstrekt. Nederland is geen voorstander van zo'n fonds. De Tweede Kamer benadrukt met deze motie dat ze geen gezamenlijke leningen wil aangaan in EU verband. Het Herstelfonds4 moet de uitzondering blijven; verder moeten lidstaten zelf aan de bak als ze meer willen uitgeven dan wat de Europese begroting te bieden heeft.

Bron: Tweede Kamer

Delen


 • 1. 
  De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorzieningen via diverse media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel digitale als gedrukte bronnen. De centrale redactie biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie.
   
 • 2. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   
 • 3. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 4. 
  Met het Europees Herstelfonds - door de Europese Commissie <span lang="en">'NextGenerationEU'</span> genoemd - wil de Europese Unie de economische klap van de uitbraak van het COVID-19-virus opvangen. Het herstelfonds heeft een omvang van 807 miljard euro (prijspeil 2022, onderhevig aan inflatie), bestaande uit 338 miljard euro aan subsidies, 386 miljard aan leningen en 83 miljard, voorzien voor andere Europese steunprogramma's. Italië en Spanje, de zwaarst getroffen lidstaten, ontvangen het meeste geld uit het herstelfonds.
   

Terug naar boven