r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Eerste Kamer legt nadruk op economie bij te volgen voorstellen uit het EU werkprogramma

woensdag 8 maart 2023, 13:50
plenaire vergaderzaal
Bron: Kevin Bergenhenegouwen

DEN HAAG (PDC1) - De Eerste Kamer stelde op 7 maart vast welke voorstellen ze uit het werkprogramma van de Europese Commissie2 het komende jaar gaat volgen. Opvallend is dat waar de Commissie erg de nadruk legt op de Green Deal en de digitale toekomst van de EU, de Eerste Kamer zich juist richt op de voorstellen omtrent economisch beleid. Ook enkele voorstellen op het gebied van burger- en consumentenrechten, volksgezondheid en migratie kunnen rekenen op extra aandacht.

Een mogelijke reden hiervoor is dat juist op deze terreinen de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese Unie en de lidstaten gevoelig ligt. De Eerste Kamer kan een minister verzoeken om niet in te stemmen met bepaalde voorstellen. Ministers zijn niet verplicht dat oordeel te volgen, maar ze moeten zich in de EU wel inzetten om de bezwaren die de Eerste Kamer heeft gemaakt weg te nemen.

Bron: Eerste Kamer

Delen


  • 1. 
    De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorzieningen via diverse media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel digitale als gedrukte bronnen. De centrale redactie biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie.
     
  • 2. 
    Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 26 Eurocommissarissen. In principe is er voor iedere lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
     

Terug naar boven