r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Ministers spraken Timmermans in kader van 'relatiemanagement'

donderdag 23 februari 2023, 23:23
Environment Council
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Het gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans en vier Nederlandse ministers stond vooral in het teken van 'relatiemanagement', zegt aanwezig minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) tijdens een debat. Samen met ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), Mark Harbers (Infrastructuur) en Piet Adema (Landbouw) bezocht zij dinsdagavond de commissaris voor een "informeel gesprek" om van "gedachten te wisselen".

Timmermans houdt zich in Brussel onder meer bezig met de zogeheten 'Green Deal', waarmee Europa klimaatneutraal wil zijn in 2050. Volgens Van der Wal hebben zij en de andere ministers "aandacht gevraagd voor specifiek Nederlandse uitdagingen", zoals de hoge bevolkingsdichtheid, de schaarse ruimte, en stikstof bovenal. "We hebben heel veel ambities, maar moeten eerst stikstof reduceren", zegt Van der Wal. Ze bespraken met Timmermans onder meer wat de stikstofcrisis betekent voor deze klimaatambities. "Besturen is relatiemanagement, en dan vinden wij het handig dat Timmermans weet waar wij mee bezig zijn", aldus Van der Wal.

Donderdagavond stuurden de ministers al een "verslag" van het gesprek. Volgens de ministers wilde Timmermans "informeel van gedachten wisselen" met hen. Daarom zijn ook "geen nadere afspraken gemaakt en/of conclusies getrokken anderzijds dan dat een dergelijk overleg bijdraagt aan een beter wederzijds begrip." Van der Wal heeft weinig toe te voegen aan het beknopte verslag: "we hebben van gedachten gewisseld, dat hoort bij een informeel gesprek, that's it."

Vorig jaar ging ook een ministersdelegatie naar Brussel om te vragen om hulp in de stikstofcrisis. Maar de ministers kregen toen niet hun zin. Minister van der Wal zei daar later over dat Nederland van Brussel "eerst moet leveren" voordat verder gepraat kon worden over coulance. Door jarenlang de afspraken met Brussel niet na te komen zou Nederland zich niet geloofwaardiger hebben gemaakt, aldus Van der Wal.

Terug naar boven