r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Stikstofuitstoot veehouders lager dan nieuw mestplafond Brussel

woensdag 15 februari 2023, 0:01
5 biggen in de stal

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse veehouders hebben vorig jaar opnieuw minder stikstof uitgestoten dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zat hun uitstoot zelfs bijna 5 procent onder het nieuwe stikstofplafond dat de Europese Commissie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. CBS-deskundige Cor Pierik spreekt van "goed nieuws", maar hij wijst er ook op dat de limiet van Brussel komende jaren verder omlaag zal gaan. "Dit zegt ook niets over de uitstoot rond Natura 2000-gebieden."

In 2022 was alle mest van koeien, varkens, kippen en ander vee goed voor 465 miljoen kilo stikstof. Dat is 1,2 procent minder dan een jaar eerder toen de zogeheten stikstofuitscheiding ook al onder het nieuwe productieplafond uitkwam dat de Europese Commissie eind september vorig jaar vaststelde. De stikstofuitscheiding gaat al een paar jaar omlaag. Pierik wijst erop dat de uitstoot komende jaren niettemin nog verder omlaag zal moeten omdat de limiet telkens lager zal komen te liggen.

Het stikstofbeleid waarmee boeren te maken hebben is breder dan dit plafond alleen. De recente boerenprotesten in Nederland zijn onder meer gericht op de stikstofregels rond beschermde Natura 2000-gebieden en de manier waarop omgegaan wordt met boeren die vanwege de ligging van hun bedrijf te veel stikstof uitstoten.

De daling van de stikstofuitstoot via mest is volgens het CBS onder meer te danken aan een afname van het aantal dieren. Ook speelt mee dat er in het gras dat bijvoorbeeld koeien eten vorig jaar relatief minder stikstof zat, legt Pierik uit. "En als ze minder stikstof binnenkrijgen gaat er ook minder stikstof uit." Deze afname heeft te maken met de weersomstandigheden waardoor het gras van andere kwaliteit was.

De Nederlandse veestapel produceerde wel evenveel fosfaat als een jaar eerder, al bleef ook deze uitstoot onder het nieuwe plafond van Brussel. Ook hier speelt het weer een rol. Daardoor was het fosforgehalte van het gebruikte gras juist hoger, waardoor er bij melkveehouders juist een lichte toename van de fosfaatproductie was te zien.

Terug naar boven