r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer verhuizing plenaire-zaal
Tweede Kamer
datum 8 februari 2023
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

12:30 uur - Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

10:15 uur - Plenair debat : Implementatie Europese klimaatwet (36169) (re- en dupliek)

Te behandelen zaken:

 • 2022D30476 36169 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)
 • 2022D30478 Koninklijke boodschap
 • 2022D30472 Voorstel van wet
 • 2022D30473 Memorie van toelichting
 • 2022D30474 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 • 2022D41402 Verslag
 • 2022D51569 Nota naar aanleiding van het verslag
 • Beslisnota inzake 36169 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)
 • Aanbiedingsbrief
 • 2023D04867 Motie van de leden Kröger en Thijssen
 • 2023D04868 Motie van het lid Kröger
 • 2023D04872 Motie van het lid Teunissen c.s.
 • 2023D04873 Motie van het lid Teunissen c.s.
 • 2023D04874 Motie van de leden Teunissen en Van Raan
 • 2023D04875 Motie van de leden Dassen en Koekkoek
 • 2023D04876 Motie van de leden Boucke en Grinwis
 • 2023D04878 Motie van het lid Kops
 • 2023D04879 Motie van de leden Thijssen en Kröger
 • 2023D04881 Motie van het lid Stoffer
 • 2023D04882 Motie van het lid Stoffer c.s.

12:31 uur - Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Van Houwelingen houdende splitsing van de gemeente Groningen en instelling van de gemeente Haren (36052) (1e TK)

Te behandelen zaken:

 • 2022D09446 Geleidende brief
 • 2022D09447 Voorstel van wet
 • 2022D09448 Memorie van toelichting
 • 2022D32010 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
 • 2022D39520 Verslag
 • 2022D45234 Nota naar aanleiding van het verslag

13:15 uur - Plenair debat : Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (36160)

Te behandelen zaken:

 • 2022D41664 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
 • 2022D51457 36160, bijgewerkt t/m nr. 9 (2e NvW d.d. 8 februari 2023)
 • 2022D29132 Geleidende brief
 • 2022D29134 Voorstel van wet
 • 2022D29135 Memorie van toelichting
 • 2022D41668 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer
 • 2022D48250 Verslag
 • 2022D51399 Nota naar aanleiding van het verslag
 • 2022D51454 Nota van wijziging
 • 2023D04920 Tweede nota van wijziging

19:00 uur - Plenair debat : Debat over de Europese top van 9 en 10 februari 2023

Te behandelen zaken:

 • 2022D55925 Verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022
 • Beslisnota bij kamerbrief inzake verslag van de EU-Westelijke Balkantop van 6 december 2022
 • 2022D56253 Verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022
 • Beslisnota bij Kamerbrief verslag van de Europese Raad van 15 december 2022 en de EU-ASEAN Top van 14 december 2022
 • 2023D04375 Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023
 • Beslisnota bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 9 en 10 februari 2023

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

tijdelijke locatie Tweede Kamer, apenrots
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven