r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 28 maart 2023
plaats Brussel, België
organisatie Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 27 maart 2023 (OR. en)

7456/23 OJ CONS 17

TRANS 102 TELECOM 70

ENER 129

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)

Europagebouw, Brussel

28 maart 2023 (10.00)

Vergadervorm: 2+2 (+2 in luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 2. 
  Richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 7808/23

  markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof 7557/23 (herschikking) Algemene oriëntatie

 • 3. 
  Verordening inzake de interne markten voor hernieuwbare 7808/23

  gassen, aardgas en waterstof (herschikking) 7556/23 Algemene oriëntatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (*) 7649/1/23 REV 1

  (EU) 2022/1369 inzake gecoördineerde maatregelen ter reductie van de gasvraag (Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 122 VWEU) Politiek akkoord Besluit om de schriftelijke procedure te volgen voor de vaststelling

 • 5. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 7457/23
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 7458/23 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 6. 
  Opzet van de elektriciteitsmarkt 7455/23

  Oriënterend debat

Diversen

 • 7. 
  a) Winterparaatheid 2023/2024 7679/23

  Informatie van de Commissie

  • b) 
   De verordening inzake natuurherstel – gevolgen voor 7670/23

   energieproductie en -uitrol Informatie van de Deense delegatie

  • c) 
   De behoefte aan een EU-elektriciteitsnet dat de groene 7742/23

   transitie kan ondersteunen en versnellen Informatie van de Griekse delegatie

  Eerste lezing

  Punt op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

  orde van de Raad)

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) of minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (VVD) aan.

Deze Raad werkt aan de uitvoering van de EU-doelstellingen op het gebied van vervoer, tele­communicatie en energie: het creëren van moderne, concurrerende en efficiënte markten en infrastructuren en van trans-Europese vervoer-, communicatie- en energienetten.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven