r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verzoek om een kabinetsappreciatie (uiterlijk aanstaande maandag 6 februari 2023) op het (aangenomen) gewijzigde amendement-Van der Woude c.s. (35 654, nr. 17) over het toevoegen van de mogelijkheid van selectie en loting volgens het Klaas Visser-model. (De stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (35765) vindt plaats op 7 februari 2023)

donderdag 2 februari 2023

Bij wetsvoorstel 35654 - Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19 is een brief ondergebracht.

Delen

Terug naar boven