r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eindverslag Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 36183 - Derde suppletoire begroting BZK 2022 (huisvestingspakket migratiecrisis)

woensdag 1 februari 2023

Bij wetsvoorstel 36183 - Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (huisvestingspakket migratiecrisis) is een eindverslag ondergebracht.

Delen

Terug naar boven