r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nadere memorie van antwoord uitgebracht bij wetsvoorstel 36177 - 2e incidentele suppl. begroting BZK 2022 (personele inzet voor crisisopvang)

woensdag 1 februari 2023

Bij wetsvoorstel 36177 - Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 (personele inzet voor crisisopvang) is een nadere memorie van antwoord ondergebracht.

bijlagen

Delen

Terug naar boven