r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen - Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

vrijdag 27 januari 2023

Bij wetsvoorstel 34453 - Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlagen

Delen

Terug naar boven