r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 36190 - Wijziging Huisvestingswet 2014 n.a.v. evaluatie herziene Huisvestingswet 2014

donderdag 26 januari 2023

Bij wetsvoorstel 36190 - Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014 zijn een nota van wijziging en een nota naar aanleiding van het verslag ondergebracht.

Terug naar boven