r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 31 januari 2023 09:00 - 18:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: ANTALL (2Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 • 4. 
  9.00 - 10.00 uur

  *** Met gesloten deuren ***

 • 5. 
  Gedachtewisseling over het OLAF-onderzoek in verband met de selectieprocedure voor de uitvoerend directeur van Frontex

LIBE/9/11124

 • 6. 
  Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie
 • 7. 
  Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de raad van bestuur van Frontex

*** Einde van de zitting met gesloten deuren ***

10.00 - 10.20 uur

 • 8. 
  Maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie

LIBE/9/08709

***I 2022/0085(COD) COM(2022)0122 - C9-0122/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA - PE739.801v01-00

Bevoegd:

 

ITRE*

Henna Virkkunen (PPE)

PR - PE737.231v01-00

AM - PE738.403v01-00

 • 9. 
  Behandeling ontwerpadvies

10.20 - 10.50 uur

 • 10. 
  Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Noord-Macedonië inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Noord-Macedonië

LIBE/9/10171

*** 2022/0301(NLE) 12895/2022 - C9-0369/2022

 

Rapporteur:

 

Lena Düpont (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET

Besluit: geen advies

 
 • 11. 
  Behandeling ontwerpverslag
 • 12. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 2 februari 2023, 14.00 uur

10.50 - 11.20 uur

 • 13. 
  Kwijting 2021: Algemene begroting van de EU - Commissie

LIBE/9/09668

2022/2081(DEC) COM(2022)0323[01] - C9-0227/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.530v01-00

AM - PE740.770v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Jeroen Lenaers (PPE)

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE737.407v01-00

 • 14. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 15. 
  Kwijting 2021: Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021: prestaties, financieel beheer en controle

LIBE/9/09823

2022/2134(DEC) COM(2022)0323[54] - C9-0280/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.531v02-00

AM - PE740.774v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Olivier Chastel (Renew)

PR - PE737.507v01-00

 • 16. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 17. 
  Kwijting 2021 - Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

LIBE/9/09844

2022/2096(DEC) COM(2022)0323[16] - C9-0242/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.532v01-00

AM - PE740.766v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Ramona Strugariu (Renew)

PR - PE737.482v01-00

 • 18. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 19. 
  Kwijting 2021: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (nu Asielagentschap van de Europese Unie)

LIBE/9/09848

2022/2098(DEC) COM(2022)0323[18] - C9-0244/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.756v03-00

AM - PE740.772v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Ramona Strugariu (Renew)

PR - PE737.487v01-00

 • 20. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 21. 
  Kwijting 2021: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

LIBE/9/09874

2022/2110(DEC) COM(2022)0323[30] - C9-0256/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.534v02-00

AM - PE740.765v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Ramona Strugariu (Renew)

PR - PE737.478v01-00

 • 22. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 23. 
  Kwijting 2021: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

LIBE/9/09888

2022/2117(DEC) COM(2022)0323[37] - C9-0263/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.535v01-00

AM - PE740.768v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Ramona Strugariu (Renew)

PR - PE737.496v01-00

 • 24. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 25. 
  Kwijting 2021: Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

LIBE/9/09894

2022/2120(DEC) COM(2022)0323[40] - C9-0266/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.536v02-00

AM - PE740.771v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Ramona Strugariu (Renew)

PR - PE737.498v01-00

 • 26. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 27. 
  Kwijting 2021: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

LIBE/9/09896

2022/2121(DEC) COM(2022)0323[41] - C9-0267/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.537v02-00

AM - PE740.775v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Ramona Strugariu (Renew)

PR - PE737.499v01-00

 • 28. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 29. 
  Kwijting 2021: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

LIBE/9/09900

2022/2123(DEC) COM(2022)0323[43] - C9-0269/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.538v01-00

AM - PE740.767v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Ramona Strugariu (Renew)

PR - PE737.500v01-00

 • 30. 
  Behandeling ontwerpadvies
 • 31. 
  Kwijting 2021: Europees Grens- en kustwachtagentschap

LIBE/9/09903

2022/2124(DEC) COM(2022)0323[44] - C9-0270/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE739.540v01-00

AM - PE740.769v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Ramona Strugariu (Renew)

 
 • 32. 
  Behandeling ontwerpadvies

11.20 - 12.00 uur

 • 33. 
  Jaarverslag over de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

LIBE/9/11125

 • 34. 
  Uiteenzetting door de Commissie

12.00 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 35. 
  Wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EG) nr. 810/2009 en (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1683/95, (EG) nr. 333/2002, (EG) nr. 693/2003 en (EG) nr. 694/2003 van de Raad en de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen wat betreft de digitalisering van de visumprocedure

LIBE/9/08944

***I 2022/0132(COD) COM(2022)0658 - C9-0165/2022

 

Rapporteur:

 

Matjaž Nemec (S&D)

PR - PE737.330v01-00

AM - PE739.518v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

BUDG

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL - PE732.719v02-00

 • 36. 
  Goedkeuring ontwerpverslag
 • 37. 
  Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
 • 38. 
  Kwijting 2021: Algemene begroting van de EU - Europees Openbaar Ministerie (EOM)

LIBE/9/09831

2022/2091(DEC) COM(2022)0323[11] - C9-0237/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE738.489v01-00

AM - PE739.652v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

PR - PE738.393v01-00

 • 39. 
  Goedkeuring ontwerpadvies
 • 40. 
  Kwijting 2021: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

LIBE/9/09749

2022/2089(DEC) COM(2022)0323[09] - C9-0235/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Saskia Bricmont (Verts/ALE)

PA - PE738.487v01-00

AM - PE739.651v01-00

Bevoegd:

 

CONT

Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

PR - PE738.390v01-00

 • 41. 
  Goedkeuring ontwerpadvies
 • 42. 
  Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening)

LIBE/9/08518

***I 2022/0047(COD) COM(2022)0068 - C9-0051/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Sergey Lagodinsky (Verts/ALE)

PA - PE737.389v01-00

AM - PE738.725v01-00

AM - PE738.644v01-00

Bevoegd:

 

ITRE*

Pilar del Castillo Vera (PPE)

PR - PE732.704v01-00

AM - PE738.549v01-00

AM - PE738.511v01-00

AM - PE738.548v01-00

AM - PE738.509v01-00

 • 43. 
  Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

14.00 - 15.00 uur

 • 44. 
  Ontwerpbesluit betreffende de gepastheid van het kader voor gegevensbescherming tussen de EU en de VS

LIBE/9/11126

 • 45. 
  Gedachtewisseling met Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie

15.00 - 15.45 uur

 • 46. 
  Definitie van strafbare feiten en sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Unie

LIBE/9/10833

***I 2022/0398(COD) COM(2022)0684 - C9-0401/2022

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

ECON

   
 

JURI

   
 • 47. 
  Uiteenzetting door Didier Reynders, commissaris voor Justitie

15.45 - 16.00 uur

 • 48. 
  Verslag van het werkbezoek van de ad-hocdelegatie van LIBE aan het Verenigd Koninkrijk, 2-4 november 2022

LIBE/9/11127

 • 49. 
  Presentatie van het verslag van het werkbezoek

------

16.00 - 18.00 uur

Samen met de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie cultuur en onderwijs.

Openbare hoorzitting

 • 50. 
  Europese verordening mediavrijheid

LIBE/9/11128

(afzonderlijke agenda)

------

 • 51. 
  Rondvraag
 • 52. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

Deze commissie telt 69 leden. De belangrijkste taak van de commissie is de wetgeving en het democratisch toezicht op het beleid dat de Europese Unie in staat stelt haar burgers vrijheid, veiligheid te bieden. Hierbij zorgt de commissie ervoor dat de waarden uit het EU-Handvest van de grondrechten in de gehele Europese Unie worden gehandhaafd.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven