r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stef Blok waarschuwt voor conflicten over coronaherstelplannen

maandag 23 januari 2023, 19:16
Stef Blok
Bron: Rijksoverheid.nl

BRUSSEL (ANP) - Stef Blok, het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer1 (ERK), waarschuwt voor "eindeloze" conflicten over de coronaherstelplannen waarmee de EU-landen miljarden in hun economie kunnen pompen. Dat gaat volgens de oud-minister "bijna zeker" gebeuren omdat niet duidelijk is op welke gronden de Europese Commissie2 bepaalt wanneer een land geld uit het coronaherstelfonds krijgt.

Volgens Blok is niet transparant hoe het dagelijks bestuur van de Europese Unie besluit om geld uit het coronaherstelfonds uit te keren, of gedeeltelijk op te schorten. Uitbetaling gebeurt in delen, telkens als een land met de commissie afgesproken doelen haalt. Zo moeten de lidstaten geld in vergroening en digitalisering steken, maar ook moeten ze specifieke hervormingen doorvoeren. Bijvoorbeeld zorgen voor meer vaste banen op de arbeidsmarkt, of justitiële veranderingen invoeren. De commissie kan ook aanpassingen verlangen.

Maar wanneer een doelstelling voldoende is gehaald om een deel van het EU-geld aan een lidstaat uit te keren, is nergens gedefinieerd. Of waarom een correctie nodig is. Het ontbreken van duidelijkheid over het handelen van de commissie maakt "het instrument kwetsbaar", stelt Blok, die zijn zorgen in Brussel deelde met de commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement3.

De ERK wil dat de Europese Commissie expliciet en vooraf zegt op grond waarvan ze oordeelt of een land een afgesproken mijlpaal heeft gehaald. Volgens Blok is het nog te vroeg om te beoordelen of er risico's zijn dat het geld niet op de juiste plek zal komen. Maar als de controle niet verbetert, is er wel reden tot zorg.

Delen


 • 1. 
  De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. Zij is het financiële geweten van Europa dat erop toeziet dat de burgers 'waar voor hun geld krijgen'.
   
 • 2. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 3. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   

Terug naar boven