r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

PBL ziet 'aanzienlijke gevolgen' van EU-wet over ruimtebeslag

maandag 23 januari 2023, 12:03
Oude en moderne windmolen op een plaat
Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (ANP) - Plannen waarmee de Europese Unie1 wil voorkomen dat lidstaten het platteland en de natuur volbouwen, kunnen "aanzienlijke gevolgen" krijgen, onder meer voor het aanpakken van het woningtekort in Nederland. Daarop wijst het Planbureau voor de Leefomgeving2 (PBL) in een eerste analyse van het aankomende EU-beleid, dat voor een deel nog moet worden ingevuld.

Een van de uitgangspunten in de nieuwe Bodemgezondheidswet, is dat de stedelijke bebouwing in 2050 niet meer netto mag toenemen. Over dat principe hebben de EU-landen en het Europees Parlement3 jaren geleden al afspraken gemaakt. Die heeft de Europese Commissie4 nu een heel eind uitgewerkt.

Het idee is dat steden niet eindeloos mogen blijven uitbreiden in het groen. Als bijvoorbeeld in het groen bij een stad een bedrijventerrein wordt aangelegd, zal straks ergens anders bebouwing moeten verdwijnen. Voor de mogelijk grote gevolgen die zulke regels over 'ruimtebeslag' zullen hebben, is nog maar weinig aandacht volgens het PBL.

"Hoeveel invloed het beleid precies gaat hebben is op dit moment nog onduidelijk, omdat de details op EU-niveau nog moeten worden uitgewerkt", zegt het PBL er wel meteen bij. Hoofdauteur van het rapport David Evers pleit niettemin voor een "brede discussie" over de gevolgen die de wet in 2050 zal hebben voor onze ruimtelijke ordening.

Afgezet tegen de oppervlakte van ons land is Nederland momenteel de Europese koploper in het volbouwen van open ruimtes. Om aan de Europese doelen te voldoen, zal dus een flinke omslag nodig zijn.

Delen


 • 1. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 2. 
  Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.
   
 • 3. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   
 • 4. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   

Terug naar boven