r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Ook EU-parlement bepleit speciaal tribunaal voor invasie Oekraïne

donderdag 19 januari 2023, 14:01
Beeld vrouwe Justitia
Bron: AJEL

STRAATSBURG (ANP) - Ook het Europees Parlement pleit voor een speciaal tribunaal dat de verantwoordelijken voor de Russische oorlog tegen Oekraïne moet berechten. De steun voor het nieuwe hof, dat velen volgens Nederland graag in Den Haag gevestigd zouden zien, groeit.

Den Haag herbergt al het Internationaal Strafhof (ICC), dat moet optreden tegen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en agressie tegen een ander land. Maar dat laatste misdrijf, dat gaat over het beramen van bijvoorbeeld een invasie als de Russische inval in Oekraïne, wordt zelden vervolgd. Omdat Rusland en Oekraïne het ICC niet erkennen, staat het nu ook sowieso machteloos.

Het nieuwe tribunaal moet die leemte dichten en achter de verantwoordelijken in het Kremlin aan, vindt ook het Europees Parlement. Eerder spraken onder meer Nederland en Duitsland en de Europese Commissie zich daarvoor uit. Het EU-parlement noemt ook uitdrukkelijk bondgenoten of vazallen als de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko als mogelijke beklaagden.

Ondanks de bijval voor het tribunaal is het maar zeer de vraag of het er komt. Daarvoor is "internationaal draagvlak nodig", zei buitenlandminister Wopke Hoekstra eerder. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal nooit met de plannen instemmen, al was het maar omdat Rusland die daar kan dwarsbomen. Vervolgens kunnen ze wel worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering met alle VN-landen, die het Russische optreden tegen Oekraïne al eerder veroordeelde.

Terug naar boven