r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kaag tevreden over verklaring Eurogroep over digitale euro

maandag 16 januari 2023, 20:53
Bijeenkomst Eurogroep
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag1 (Financiën2) is tevreden over een verklaring die de Eurogroep3 in Brussel over de digitale euro heeft afgegeven. Daarin stellen de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) onder andere dat een mogelijke invoering van een digitale euro een politieke keuze is. "Veel van de Nederlandse inzet heeft zijn vruchten afgeworpen in deze verklaring", zei de D664-minister na afloop van de Eurogroep.

Volgens Kaag heeft Nederland met grote landen als Frankrijk, Spanje en Italië samengewerkt bij het opstellen van de verklaring. Zo staat erin dat de eventuele invoering van een digitale euro gesteund moet worden door de Europese bevolking en gebouwd moet zijn op een stevige democratische basis. Een digitale euro moet contant geld aanvullen, en niet vervangen. Ook moet een digitale euro veilig zijn, een hoog niveau van privacy waarborgen, gebruiksvriendelijk zijn en breed toegankelijk zijn voor het publiek, ook wat betreft de kosten, stellen de twintig eurolanden.

Het kabinet staat open voor de mogelijke invoering van een digitale euro, als aanvulling op contant geld. Er moeten wel duidelijke voordelen zijn voor consumenten, bedrijven en de bredere economie. Een mogelijke invoering vraagt een zorgvuldige afweging en kan alleen op basis van politieke besluitvorming, vindt het kabinet.

Er zijn ook zorgen over een digitale munt bij het publiek, en ook in de Tweede Kamer. Met een digitale euro gaan betalingen rechtstreeks via de centrale bank. Er is veel scepsis onder mensen die de overheid wantrouwen over de controle die de Europese Unie5 met zo'n digitale munt naar zich toe zou halen.

De Europese Centrale Bank6 werkt volgens Kaag intussen "gestaag" door aan de opties. "We hebben wel een oproep gedaan om de burgers mee te nemen in dit traject", om te voorkomen dat onbekend onbemind maakt.

De Europese Commissie7 heeft aangekondigd in de eerste helft van 2023 een wetsvoorstel te zullen presenteren voor de introductie van de digitale euro. Het is volgens Kaag nog helemaal niet zeker dat zo'n digitale munt er komt, en als hij er komt is dat een proces van vele jaren, hield ze de Tweede Kamer onlangs voor.

Delen


 • 1. 
  Sigrid Kaag (1961) is sinds 10 januari 2022 minister van Financiën en viceminister-president in het kabinet-Rutte IV. Zij was eerder tot 29 mei 2021 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­samenwerking en van 25 mei 2021 tot 17 september 2021 minister van Buitenlandse Zaken. Sinds 2020 is zij politiek leider van D66 en van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022 was zij Tweede Kamerlid. Mevrouw Kaag was voor haar ministerschap diplomate bij de VN. Sinds januari 2015 was zij VN-coördinator in Libanon en daarvoor onder meer betrokken bij de VN-missie ter vernietiging van chemische wapens in Syrië. Eerder werkte zij onder andere bij de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen en bij UNICEF. Mevrouw Kaag begon haar loopbaan bij Shell en het ministerie van Buitenlandse Zaken.
   
 • 2. 
  Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. Het ministerie is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de financiën van lagere overheden als provincies en gemeenten. Het monetaire beleid is eveneens een zorg van dit ministerie. Het ministerie behartigt de Nederlandse, financiële belangen in Europa en de rest van de wereld.
   
 • 3. 
  De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. Het is strikt genomen een informeel orgaan en geen formatie van de Raad.
   
 • 4. 
  Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. De huidige politiek leider is Sigrid Kaag. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. Belangrijkste initiatiefnemer en voorman (tot 1998) was de oud-journalist Hans van Mierlo.
   
 • 5. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 6. 
  De Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Unie. De basisdoelstelling van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit binnen de eurozone en daarmee het bewaken van de koopkracht en het beheersen van de inflatie.
   
 • 7. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   

Terug naar boven