r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-hof: iedereen heeft recht te weten wie over zijn data beschikt

donderdag 12 januari 2023, 14:37
Man met laptop © TheDigitalArtist

LUXEMBURG (ANP) - Elke burger heeft het recht om te weten wie over zijn data beschikt en waar zijn persoonsgegevens zijn terechtgekomen als deze worden doorgestuurd, stelt het Europees Hof van Justitie1. Met die informatie kan de burger immers zijn recht uitoefenen om vergeten te worden of om persoonlijke data aan te passen.

Het hof boog zich over een vraag van het hoogste gerechtshof van Oostenrijk over de algemene verordening gegevensbescherming2, die de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie regelt. In Oostenrijk loopt een zaak van een burger tegen Österreichische Post. Hij wilde weten naar wie het postbedrijf zijn persoonlijke gegevens had doorgestuurd en nam met het antwoord 'marketingdoelen' geen genoegen.

Tijdens de Oostenrijkse rechtszaak verklaarde Österreichische Post dat het de gegevens had doorgestuurd naar klanten, waaronder IT-bedrijven, aanbieders van mailinglijsten, liefdadigheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en politieke partijen.

Dat is niet genoeg, zegt de Europese rechter. Als iemand vraagt naar welke bedrijven en instanties zijn persoonsgegevens zijn doorgestuurd, moet de werkelijke identiteit van de ontvangende partijen worden verstrekt. Alleen als het verzoek om deze informatie ongegrond of buitensporig is, of het onmogelijk is de ontvanger te identificeren, kan worden volstaan met aanduidingen als 'voor marketingdoeleinden.'

Delen


  • 1. 
    Het in 1952 opgerichte Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) moet ervoor zorgen dat de wetten en regels die in Europa gemaakt worden, goed worden toegepast. De Europese wetten - het gemeenschapsrecht - moeten in alle lidstaten hetzelfde worden uitgevoerd. Het Hof van Justitie ziet er verder op toe dat het EU-recht in alle lidstaten op dezelfde manier wordt toegepast.
     
  • 2. 
    Een digitale wereld brengt uitdagingen met zich mee die er voorheen nog niet waren. Tegenwoordig delen mensen heel veel persoonlijke informatie online. De Europese Unie vindt de privacy van haar burgers erg belangrijk. Eén van de grondrechten van mensen is de mogelijkheid om informatie die zij liever niet met anderen delen, ook daadwerkelijk privé te laten zijn. De EU probeert daar op verschillende manieren zorg voor te dragen.
     

Terug naar boven