r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verboden pesticiden volgens rapport nog volop gebruikt in EU

donderdag 12 januari 2023, 12:10
Pesticide

BRUSSEL (ANP) - Pesticiden die in principe zijn verboden in Europa, worden door een maas in de wet nog volop toegepast in de landbouw, signaleert Pesticide Action Network (PAN) Europe in een rapport. Het netwerk, dat tientallen organisaties op het gebied van milieu en gezondheid vertegenwoordigt, wijst erop dat EU1-landen regelmatig gebruikmaken van een uitzonderingsgrond in de wet.

Als voor een bepaald bestrijdingsmiddel dat normaal niet mag worden gebruikt geen minder schadelijke alternatieven bestaan, mogen landen in "noodgevallen" toch tijdelijk toestemming geven voor het gebruik ervan. Dat mag dan maximaal 120 dagen.

PAN inventariseerde op basis van gegevens van de Europese Commissie2 hoe vaak landen dit soort vrijstellingen afgeven. Oostenrijk deed dit tussen 2019 en 2022 het vaakst: het land gaf 20 zogeheten derogaties af voor pesticiden van de verboden lijst. Finland besloot 18 keer om een verboden middel toch tijdelijk toe te laten, Denemarken deed dat 17 keer en Roemenië 16 keer. Nederland staat in de onderste regionen van de lijst met 5 uitzonderingen. Drie EU-landen stonden helemaal geen uitzonderingen toe: Bulgarije, Malta en Luxemburg.

Bijna de helft van de uitzonderingen werd gemaakt voor stoffen die onder de noemer neonicotinoïden vallen. De middelen voorkomen schade aan gewassen door insecten, maar ze zijn ook schadelijk voor nuttige insecten als bijen. Volgens de analyse van PAN Europe zijn de aanvragers van een uitzonderingsregeling vaak de fabrikanten van pesticiden zelf.

De opstellers van het rapport stellen dat uitzonderingen veel te makkelijk worden afgegeven, ook als er wel alternatieven bestaan. Volgens PAN is over het algemeen geen enkele sprake van "een echte noodsituatie die het gebruik rechtvaardigt".

Delen


  • 1. 
    De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
     
  • 2. 
    Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
     

Terug naar boven