r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Eurobarometer: Europeanen zien stijgende kosten als grootste uitdaging

donderdag 12 januari 2023, 12:30
Vlag EU en Nederland
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (PDC1) - Europeanen zien de stijgende kosten van het levensonderhoud als grootste uitdaging voor de Europese Unie. Maar liefst 93 procent van de ondervraagden beaamt dit. Ook voor 81 procent van de Nederlanders is inflatie de grootste zorg. Dit blijkt uit de Eurobarometer2, waarvoor burgers uit alle 27 EU-lidstaten werden ondervraagd. Vorig jaar werd klimaatverandering nog als grootste uitdaging gezien. Zorgen over armoede en maatschappelijke uitsluiting, en klimaatverandering completeren de top drie van vaakst genoemde uitdagingen voor zowel de EU als geheel en voor Nederland.

Op de vraag hoe tevreden men is met de maatregelen die nationale regeringen hebben genomen om de stijgende kosten van het levensonderhoud aan te pakken reageert maar 33 procent van de EU-burgers tevreden. Nederlanders zijn wat positiever gestemd, 46 procent zegt tevreden te zijn met het handelen van het kabinet. Voor zowel de EU als geheel en voor Nederland geldt dat slechts een derde geheel positief is over de Europese maatregelen voor deze problematiek. Desondanks stelt gemiddeld 72 procent van de EU-burgers dat het eigen land profiteert van EU-lidmaatschap, in Nederland is dit 80 procent.

Ondanks de zorgen over stijgende voedsel- en energieprijzen, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, zegt driekwart van de EU-burgers achter de brede steun van de EU aan Oekraïne en de sancties tegen Rusland te staan. In Nederland betreft dit zelfs 93 procent van de ondervraagden.

Democratie, mensenrechten en solidariteit tussen EU-lidstaten zijn voor Nederlanders de belangrijkste waarden voor het Europees Parlement3, terwijl actie tegen klimaatverandering en het bestrijden van armoede als belangrijkste prioriteiten worden gezien. Bovendien zegt ruim 83 procent van de Nederlanders te zullen stemmen bij verkiezingen voor het Europees Parlement, als deze volgende week zouden worden gehouden. Dit is opvallend, aangezien het opkomstpercentage voor Europese verkiezingen de afgelopen jaren in Nederland steeds tussen de 30 en 45 procent schommelde.

De peiling werd uitgevoerd tussen 12 oktober en 7 november. In de gehele Europese Unie werden ruim 26.000 mensen persoonlijk geïnterviewd, in Nederland 1010.

Bron: ANP, Europees Parlement, Rapport Barometer herfst 2022

Delen


 • 1. 
  De centrale redactie van PDC IA verzamelt en bewerkt informatie voor nieuws- en agendavoorzieningen via diverse media en voor uiteenlopende doelgroepen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van zowel digitale als gedrukte bronnen. De centrale redactie biedt behalve een actuele eerstelijnsvoorziening ook veel achtergrondinformatie.
   
 • 2. 
  In dit onderzoek meet en analyseert de Europese Commissie sinds 1973 trends in de publieke opinie in alle EU-lidstaten en in de kandidaat-lidstaten. Weten wat er bij het grote publiek leeft is van belang voor de Europese Commissie bij het opstellen van voorstellen voor wetgeving, het nemen van besluiten en het evalueren van haar werk. Eurobarometer gebruikt zowel algemene opiniepeilingen als onderzoeken gericht op specifieke doelgroepen.
   
 • 3. 
  Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.
   

Terug naar boven