r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-voorzitter: reageer niet kortzichtig op groene subsidies VS

woensdag 11 januari 2023, 17:42
laadpaal
Bron: Pixabay / Stivabc

STOCKHOLM (ANP) - De Europese Unie1 moet waken voor kortzichtige maatregelen om het eigen bedrijfsleven te beschermen tegen Amerikaanse vergroeningssubsidies, vindt EU-voorzitter2 Zweden. Die kunnen op de lange duur juist averechts uitpakken, waarschuwt premier Ulf Kristersson3.

De EU1 zint op een antwoord op Amerikaanse subsidies voor elektrische auto's en daarvoor benodigde accu's. Die zijn alleen bedoeld voor Amerikaanse fabrikanten en zetten Europese concurrenten op achterstand. Steeds meer EU-landen dringen aan op vergelijkbare eigen maatregelen om de Europese industrie te beschermen.

Maar landen als Nederland en Zweden, dat dit halfjaar voorzitter is van de unie, zijn minder enthousiast. Zij zweren vanouds bij vrijhandel en vrezen dat protectionistische maatregelen hun economie op den duur zullen schaden.

Kristersson hamert er bij de aftrap van het Zweedse voorzitterschap op dat de EU haar concurrentiepositie juist op de lange termijn moet versterken. "Laten we niet op korte termijn dingen doen waarvan we eigenlijk denken dat ze slecht zijn voor de competitiviteit op langere termijn. Hoe meer we doen op korte termijn, hoe meer inzet we ook voor de lange termijn aan de dag moeten leggen."

De Europese Commissie4 komt eind deze maand met voorstellen die de EU-leiders5 begin februari op een top kunnen bespreken.

Delen


 • 1. 
  De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Raad en het Europese Hof van Justitie.
   
 • 2. 
  Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie afwisselend voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Het Voorzitterschap van de Raad speelt een essentiële rol bij de sturing van het wetgevend en politiek besluitvormingsproces.
   
 • 3. 
  Ulf Kristersson (1963) is sinds 18 oktober 2022 minister-president van Zweden. Hij leidt een centrumrechts minderheidskabinet, met gedoogsteun van de rechtse Zweden Democraten. Kristersson is sinds 2014 parlementslid (eerder was hij dat in 1991-2000) en sinds 2017 leider van de conservatief-liberale partij Moderata. Hij was minister van sociale zekerheid in het kabinet-Reinfeldt (2010-2014).
   
 • 4. 
  Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.
   
 • 5. 
  De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.
   

Terug naar boven