r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 februari 2023
plaats Brussel, België
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 3 februari 2023 (OR. en)

5939/23 OJ CONS 4

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

6 februari 2023 (10.00)

Vergadervorm 1+3 (+2 in de luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 5940/23

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Prioriteiten van het Zweedse voorzitterschap

  Presentatie door het voorzitterschap Gedachtewisseling

 • 4. 
  Voorbereiding van de buitengewone Europese Raad 5238/23 op 9 en 10 februari 2023: conclusies

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Betrekkingen EU-VK

  Stand van zaken

 • 6. 
  Diversen

  Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken (AZ) bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese en buitenlandse zaken en vergadert elke maand. Deze Raad is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) aan.

Ook bereidt deze raad - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Daanaast behandelt de Raad Algemene Zaken meerdere beleidsterreinen, zoals onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

4.

Meer over...

Terug naar boven