r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 30 januari (DUUR VERLENGD), Den Haag

Troelstrazaal (Tweede Kamer der Staten-Generaal Foto: Jeroen van der Meyde)
Tweede Kamer der Staten-Generaal Foto: Jeroen van der Meyde
datum 25 januari 2023 14:00 - 18:00
plaats Den Haag
locatie Tweede Kamer der Staten-Generaal Toon locatie
zaal Troelstrazaal (TROZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

-

Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad 30 januari

Te behandelen:

 • 21501-1503 Brief regering d.d. 18 januari 2023 - P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 30 januari 2023
 • 2023D01148 Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 30 januari 2023
  • Bijlage
  • Beslisnota bij geannoteerde agenda Landbouw en Visserijraad van 30 januari 2023

-

Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022

Te behandelen:

 • 21501-1473 Brief regering d.d. 5 december 2022 - P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022
 • 2022D51968 Verslag Landbouw- en Visserijraad 21 november 2022
  • Bijlage
  • Beslisnota bij Verslag Landbouw en Visserijraad 21 november 2022

-

Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

Te behandelen:

 • 21501-1497 Brief regering d.d. 19 december 2022 - P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022
 • 2022D55312 Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022
  • Bijlage
  • Beslisnota inzake Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 december 2022

-

Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

Te behandelen:

 • 22112-3551 Brief regering d.d. 23 november 2022 - P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV
 • 2022D49547 Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV
  • Bijlagen
  • Beslisnota inzake Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV
  • Derde Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

-

Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15

Te behandelen:

 • 26407-145 Brief regering d.d. 28 november 2022 - Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15
 • 2022D50401 Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15
  • Bijlage
  • Beslisnota inzake Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15

-

Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Te behandelen:

 • 27858-605 Brief regering d.d. 2 december 2022 - P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • 2022D51592 Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen
  • Bijlage
  • Beslisnota inzake Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

-

Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern

Te behandelen:

 • 33576-329 Brief regering d.d. 2 december 2022 - Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern
 • 2022D51568 Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern
  • Bijlage
  • Beslisnota bij: Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern

-

Fiche: Mededeling meststoffen

Te behandelen:

 • 22112-3583 Brief regering d.d. 16 december 2022 - W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken Fiche: Mededeling meststoffen
 • 2022D54961 Fiche: Mededeling meststoffen
  • Bijlage
  • Beslisnota bij Fiche: Mededeling meststoffen

-

EU-verordening ontbossingsvrije producten - toelichting voortgang politieke onderhandelingen in de triloog

Te behandelen:

 • 22112-3588 Brief regering d.d. 18 januari 2023 - Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof EU-verordening ontbossingsvrije producten - toelichting voortgang politieke onderhandelingen in de triloog
 • 2023D01146 EU-verordening ontbossingsvrije producten - toelichting voortgang politieke onderhandelingen in de triloog
  • Bijlage
  • Beslisnota bij EU-verordening ontbossingsvrije producten - toelichting voortgang politieke onderhandelingen in de triloog

-

Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Te behandelen:

 • 33037-484 Brief regering d.d. 20 januari 2023 - P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn
 • 2023D01771 Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn
  • Bijlagen
  • Beslisnota bij Kamerbrief Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn
  • Advies ‘Spoedadviesaanvraag nutriënten-verontreinigde gebieden’

-

Aanvullende informatie implementatie derogatiebeschikking

Te behandelen:

 • 33037-485 Brief regering d.d. 24 januari 2023 - P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aanvullende informatie implementatie derogatiebeschikking
 • 2023D02130 Aanvullende informatie implementatie derogatiebeschikking
  • Bijlagen
  • Brief aan de Europese Commissie Sinkevicius inzake derogatie
  • Beslisnota bij brief Aanvullende informatie implementatie derogatiebeschikking
  • Brief van de Europese Commissie inzake derogatie

Delen

Inhoud

1.

Commissiedebat

2.

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van landbouw, visserij, natuur en voedselkwaliteit.

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven