r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Van der Wal ziet meer EU-landen met zorgen over natuurherstelplan

dinsdag 20 december 2022, 14:50

BRUSSEL (ANP) - Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) ziet bij andere, vooral kleine en dichtbevolkte, EU-landen dezelfde soort zorgen over de natuurherstelplannen van de Europese Commissie als Nederland heeft. "Nederland onderschrijft de Europese ambities", zei ze in Brussel bij een vergadering met haar EU-collega's. "Maar we willen wel een beroep doen op meer flexibiliteit voor de lidstaten." Daar hebben volgens haar meer landen behoefte aan.

"Het is superbelangrijk dat we de natuur herstellen en beschermen. Alleen de manier waarop, de hoe, daar willen we echt meer flexibiliteit", aldus de VVD-bewindsvrouw. "Voor Nederland heb ik specifieke zorgen en die heb ik ook geuit, als het gaat om het verslechteringsverbod buiten de Natura 2000-gebieden."

De commissie stelde in juni een groot aantal maatregelen voor om de natuur gezond te maken en de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. Zo moet de afname van populaties van bestuivers als bijen en vogels in 2030 zijn gekeerd. Het doel is om 80 procent van alle leefgebieden, van moerassen tot bossen en de zeebodem, die in slechte staat verkeren te herstellen. Bestaande maatregelen als verwildering, herbebossing en het aanpakken van vervuiling moeten op grote schaal worden uitgebreid. Maatregelen om CO2 te verwijderen en op te slaan hebben prioriteit. Niet alleen binnen de Natura 2000-gebieden maar ook in natuurgebieden daarbuiten gaat een verbod op verslechtering van de natuur gelden, als het aan de commissie ligt.

Van der Wal: "Wij zijn een heel klein land. We moeten functies combineren per vierkante meter, en als je per vierkante meter in Nederland een verslechteringsverbod zou hebben, betekent het dat je ook echt iedere vierkante meter in beeld zou moeten hebben en zolang je dat niet hebt zou je er ook geen vergunning kunnen verlenen."

Er mag tot 2030 netto ook geen groen in de stedelijke gebieden verloren gaan en tot 2050 moet er 5 procent meer groen bijkomen. Die ambities voor het vergroenen van de binnensteden onderschrijft Van der Wal ook. "Alleen, als ze dat hier in Brussel gaan bepalen, we hebben ook nog lokale democratie die er over moet gaan." De EU-lidstaten zullen nog wel tot de zomer verder moeten overleggen om op één lijn te komen en de onderhandelingen met het Europees Parlement over definitieve wetgeving kunnen beginnen, verwacht Van der Wal.

Maandag maakten de 196 lidstaten van de VN-conventie voor biodiversiteit op een top in het Canadese Montreal, waar Van der Wal ook aanwezig was, ook afspraken over de bescherming van de natuur en biodiversiteit. Ze noemde het biodiversiteitsakkoord "historisch en ambitieus". Ieder land gaat een nationaal plan maken "en daar houden we elkaar ook aan", zei ze in Brussel.

Terug naar boven