r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Buitengewone Europese Raad, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 9 februari 2023 - 10 februari 2023
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
organisatie Europese Raad, Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023

Voornaamste agendapunten

De Europese Raad komt in Brussel bijeen voor een top over de Russische oorlog tegen Oekraïne en de EU-steun voor Oekraïne, alsook over economie en migratie.

Openingstoespraak door Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne, tijdens de buitengewone Europese Raad

Aan het begin van de top hielden de EU-leiders een gedachtewisseling met de president van Oekraïne over de Russische aanvalsoorlog en de EU-steun aan Oekraïne en zijn bevolking.

De weg naar vrede, wederopbouw en lidmaatschap wordt lang en moeilijk. Deze hele weg lang zullen wij er voor u zijn.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, 9 februari 2023

Russische militaire agressie tegen Oekraïne

De EU-leiders zullen spreken over de ontwikkelingen in verband met de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de voortzetting van de EU-steun aan Oekraïne. De EU en haar lidstaten zijn eensgezind in hun onwrikbare steun voor Oekraïne en zijn bevolking en hebben Oekraïne tot dusver € 50 miljard aan bijstand verleend.

Deze bijeenkomst van de Europese Raad vindt plaats kort na de 24e top EU-Oekraïne op 3 februari. Het was de eerste top sinds het uitbreken van de oorlog en sinds de EU Oekraïne in juni 2022 de status van kandidaat-lidstaat gaf. De top spitste zich toe op:

  • het Europese integratie- en toetredingsproces van Oekraïne
  • de reactie van de EU op de Russische agressie
  • mondiale voedselzekerheid

Economische situatie in de EU

Infographic - 30th anniversary of the EU single market

Zie volledige infographic

In de nieuwe geopolitieke realiteit zullen de EU-leiders bespreken hoe het concurrentie­vermogen, de welvaart en de rol van de EU op het wereldtoneel op de lange termijn kunnen worden gewaarborgd. In dit verband zullen zij ook bespreken hoe het volledige potentieel van de eengemaakte markt van de EU, die de welvaart van Europa nu al 30 jaar ondersteunt, kan worden benut.

In reactie op de uitdagingen voor het bedrijfsleven van de EU zullen de leiders ook een reeks maatregelen bespreken die op korte termijn kunnen helpen.

Migratie

De Europese Raad zal zich buigen over migratie en de uitvoering beoordelen van zijn eerdere conclusies betreffende een alomvattende aanpak van migratie conform de beginselen en waarden van de EU, met bijzondere aandacht voor een doeltreffende controle van de buiten­grenzen, meer extern optreden, en interne aspecten.


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023

Van 1 januari tot en met 30 juni 2023 vervult Zweden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Zweden is onderdeel van een trojka, waarin Frankrijk aftrapte, Tsjechië volgde en Zweden afsluit.

In december 2022 presenteerde de Zweedse overheid de prioriteiten van het Zweeds voorzitterschap. De gevolgen van de oorlog met Oekraïne overheersen een groot deel van deze agenda. Zo staat steun voor Oekraïne en het versterken van het veiligheids- en defensiebeleid van de EU bovenaan.

4.

Meer over...

Terug naar boven