r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europa Vandaag: alle ministers verzamelen! Visserijrechten opnieuw onder spanning?

vrijdag 9 december 2022, 8:17

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Hamer bij Raad Justitie en Binnenlandse Zaken
Bron: The Council of the European Union

De Europese strijd tegen de straffeloosheid

Deze week doen de Europese treinvervoerders en vliegtuigmaatschappijen goede zaken, want in de aankomende dagen vinden er maar liefst drie bijeenkomsten van de Raad van de Europese Unie plaats. Er zijn dus veel ministers op reis voor diverse raadsformaties!

Allereerst wordt vandaag de Raad Binnenlandse Zaken en Justitie voortgezet. Na gisteren de Kroaten toe te hebben gelaten tot Schengengebied, is vandaag het onderdeel justitie aan de beurt. Bovenaan de agenda staan de oorlogsmisdaden in de oorlog in Oekraïne. Naar verwachting zal de Raad conclusies aannemen over de strijd tegen straffeloosheid van deze misdaden. De verantwoordelijken moeten ter verantwoording worden geroepen conform het internationaal recht.

De EU heeft op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid een gedeelde bevoegdheid. Dat betekent dat de EU en de lidstaten op dit gebied allebei wetgeving kunnen maken. Een lidstaat kan dit echter alleen doen als de EU nog geen wetgeving heeft ontwikkeld. De naleving van het internationaal recht wordt gewaarborgd door het Internationaal Strafhof, dat door Rusland zelf sinds 2016 overigens niet meer wordt erkend.


 
Laptop
Bron: Europees parlement

Een Europese ruimte voor gezondheidsgegevens?

De volgende Raad op het programma wordt vandaag bijgewoond door de ministers van Volksgezondheid. Zij worden door het Tsjechisch voorzitterschap onder andere bijgepraat over de verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, ook wel het digitale medische dossier genoemd.

In mei dit jaar werd het plan door de Europese Commissie gepresenteerd. Artsen en ziekenhuizen moeten eenvoudig toegang kunnen krijgen tot medische dossiers van patiënten die bijvoorbeeld tijdens een vakantie in een ander EU-land ziek worden. Burgers krijgen ook eenvoudig toegang tot hun eigen medische gegevens en kunnen bij fouten aanpassingen aanvragen.


 
Pulskor © Ecomare/Pam Lindeboom

Visserijrechten opnieuw onder spanning?

Op zondag trappen de ministers van Landbouw en Visserij hun tweedaagse Raadsformatie af over de vangstmogelijkheden in EU- en niet-EU-wateren. Zij trachten daarover een politiek akkoord te bereiken voor 2023. Dit akkoord zal worden gebaseerd op een voorstel van de Europese Commissie en rekening houden met het beste beschikbare wetenschappelijke advies, de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserij­beleid en de EU-meerjaren­plannen voor verschillende zee­gebieden.

De afgelopen periode zijn de visserijrechten vaker onderwerp van discussie geweest. Met name de rechten van Nederlandse vissers waren de afgelopen periode niet altijd zeker. Per 1 juli 2021 is pulsvissen verboden geworden, een techniek waarvan vooral veel Urker-vissers gebruik maakten.

Even leek voor de flyshoot- of zegenvissers een soortgelijk lot te dreigen als voor de pulsvissers. Franse activisten uit de milieubeweging kregen het voor elkaar dat de visserijcommissie van het Europees Parlement afkoerste op een toegangsverbod voor flyshootvissers, wederom veelal Nederlandse vissers. Dat plan is destijds van tafel geveegd in onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten. Zijn de Nederlandse rechten dit jaar wel veilig?


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

9 december

Raad van de EU

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

9 december

Raad van de EU

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

11-12 december

Raad van de EU

Raad Landbouw en Visserij

Delen

Terug naar boven