r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Eurocommissaris: Nederland moet niet klagen over migratie

donderdag 8 december 2022, 5:35
Vluchtelingen
Bron: Flickr / jtstewart

AMSTERDAM (ANP) - De oplopende spanningen rond migratie zijn het gevolg van gebrekkige Europese samenwerking, zegt Eurocommissaris Asiel en Migratie Margaritis Schinas in een interview met het AD. De vicevoorzitter van de Europese Commissie vraagt ook om meer begrip bij de opvang van asielzoekers.

"In Nederland is het misschien dat mensen zeggen ‘het is vol’", zegt de Griekse Schinas. "In Italië willen ze niet iedereen opvangen die van zee wordt gered, want daar komt geen einde aan. Het Griekse probleem is dat iedereen op de eilanden blijft en niemand een handje komt helpen. Die problemen zijn het gevolg van non-Europa, niet samenwerken.’’

Het Europees migratiepact waar momenteel aan wordt getimmerd moet volgens Schinas drie onderdelen hebben. Landen waar migranten vandaan komen moeten overtuigd worden afgewezen asielzoekers terug te nemen. Ten tweede moet in grensbewaking en asielprocedures worden geïnvesteerd. De laatste voorwaarde is een eerlijke verdeling van asielzoekers over alle 27 EU-lidstaten.

Een bovengrens op het een aantal migranten dat Nederland jaarlijks aan kan, zoals momenteel besproken wordt in ons land, zou volgens Schinas onnodig zijn met het nieuwe migratiepact. "Ik heb er vertrouwen in dat de aantallen vanzelf beheersbaar worden als we dat ‘huis’ van drie verdiepingen hebben gebouwd. Nu duwen mensensmokkelaars steeds meer en meer mensen Europa in, omdat ze weten: Europa heeft toch geen systeem. Ze buiten onze zwakte uit.’’

Eén van de maatregelen die volgens Schinas de buitengrenzen juist zouden versterken, is de uitbreiding van de grenscontroleloze Schengenzone met Roemenië en Bulgarije. Nederland is tegen uitbreiding naar Bulgarije. Onterecht, vindt Schinas. "Ik wil geen enkel land een preek geven, maar er is geen objectieve reden om tegen de toetreding te zijn. Roemenië en Bulgarije hebben alles gedaan wat wij van hen vroegen, en veel meer. De landen zijn veel beter voorbereid dan sommige huidige Schengenlanden.’’

Terug naar boven