r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 mei 2023
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium Toon locatie
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE), Raad Milieu (ENV), Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023

Raad van de Europese Unie

Brussel, 27 mei 2023 (OR. en)

9500/1/23 REV 1

OJ CONS 26 AGRI 257

PECHE 191

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Europagebouw, Brussel

30 mei 2023 (10.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

Vergadervorm: 2+2 (+2 in luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 9629/23

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening betreffende verpakking en verpakkingsafval: 9226/23

  aspecten inzake voedselveiligheid en voedselverspilling Informatie van het voorzitterschap Gedachtewisseling

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  De marktsituatie sinds de invasie van Oekraïne 1 9647/23

  Informatie van de Commissie en de lidstaten Gedachtewisseling

Diversen

 • 5. 
  a) Huidige praktijken met betrekking tot het in de handel 9327/23

  brengen van ingevroren producten Informatie van de Kroatische delegatie

  • b) 
   Vijfde conferentie van de landbouwministers AU-EU 9666/23 (Rome, 30 juni 2023)

   Informatie van de Commissie

  • c) 
   Crisisbeheersingsinstrumenten: de noodzaak om 9645/23 landbouwers in de EU te ondersteunen op korte,

   middellange en lange termijn Informatie van de Kroatische delegatie

  • d) 
   Ongunstige klimaatomstandigheden in verschillende 9693/23

   Europese landen tijdens het hydrologisch jaar 2022-2023 Informatie van de Portugese delegatie namens de Franse, de Italiaanse, de Portugese en de Spaans delegatie

  • e) 
   Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst 9679/23 tussen de EU en Australië: laatste ontwikkelingen in

   verband met markttoegang voor landbouwproducten Informatie van het voorzitterschap

  Eerste lezing

  Punt op basis van een Commissievoorstel

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

  orde van de Raad)

1 In aanwezigheid van de Oekraïense minister van Landbouwbeleid en

Voedselvoorziening, onder voorbehoud van de instemming van de Raad.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw en Visserij (AGRIPECHE) bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij. Deze Raad vergadert formeel één keer per maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema (ChristenUnie) aan.

De Raad Landbouw en Visserij houdt zich bezig met wetgeving over voedselproductie, plattelands­ontwikkeling en visserijbeheer.

4.

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie Milieu (ENV) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu. Deze Raad vergadert formeel vier keer per jaar, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (VVD) aan.

De Raad Milieu is verantwoordelijk voor het milieubeleid van de EU, dat onder meer milieu­bescherming, het behoedzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid omvat. De Raad Milieu behandelt ook internationale milieukwesties, met name in verband met klimaat­verandering.

5.

Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023

Van 1 januari tot en met 30 juni 2023 vervult Zweden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Zweden is onderdeel van een trojka, waarin Frankrijk aftrapte, Tsjechië volgde en Zweden afsluit.

In december 2022 presenteerde de Zweedse overheid de prioriteiten van het Zweeds voorzitterschap. De gevolgen van de oorlog met Oekraïne overheersen een groot deel van deze agenda. Zo staat steun voor Oekraïne en het versterken van het veiligheids- en defensiebeleid van de EU bovenaan.

6.

Relevante EU dossiers

7.

Meer over...

Terug naar boven