r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 30 mei 2023
plaats Brussel, België
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 30 mei 2023 (OR. en)

9630/1/23 REV 1

OJ CONS 27

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

30 mei 2023 (10.00)

Vergadervorm 1+3 (+2 in de luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 9631/23 + ADD 1 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9633/23 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Diversen

  Herziening van de Europese kieswet 9603/23 Informatie van Frankrijk

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Voorbereiding van de Europese Raad op 29 en 30 juni 2023: 8745/23 geannoteerde ontwerpagenda

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Waarden van de Unie in Hongarije: artikel 7, lid 1, VEU (met 8913/23 redenen omkleed voorstel)

  Hoorzitting 6. Rechtsstaat in Polen: artikel 7, lid 1, VEU (met redenen 8915/23

  omkleed voorstel) Hoorzitting

 • 7. 
  Diversen

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken (AZ) bestaat voornamelijk uit de ministers van Europese en buitenlandse zaken en vergadert elke maand. Deze Raad is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende raadsformaties. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) aan.

Ook bereidt deze raad - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Daanaast behandelt de Raad Algemene Zaken meerdere beleidsterreinen, zoals onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

4.

Meer over...

Terug naar boven