r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurogroup, 13 februari 2023, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 februari 2023 17:30
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
zender EbS
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad), Eurogroep, Eurotop, Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023

Main results

Recent developments in the energy markets

The Eurogroup discussed recent developments in the energy markets, after hearing a presentation by the director of the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) on recent energy market developments. The exchange will provide input for the assessment of fiscal policy challenges going forward.

Compared to last summer, energy prices have come down significantly and the most pessimistic forecasts have not materialised. Developments with regard to demand and storage have been reassuring, but we need to continue with our efforts to diversify our energy sources and reduce energy consumption.

Paschal Donohoe, President of the Eurogroup

Thematic discussion - Euro area labour markets: recent developments and challenges ahead

Based on a note from the Commission services, the Eurogroup exchanged views on developments in the euro area labour markets in recent years. Ministers also discussed policy challenges in the current context of high inflation and longer-term changes linked to demographics and the green and digital transitions.

We know the very strong resilience which euro area labour markets have shown in recent years, despite the many crises that we have experienced. Unemployment reached a record low in November. While this year is likely to be more challenging, we can feel positive about this foundation. The euro area has turned into an employment powerhouse in a few short years.

Paschal Donohoe, President of the Eurogroup

Macroeconomic and financial developments, and policy coordination in the euro area

Against the backdrop of the two previous discussions, the Eurogroup exchanged views on macroeconomic and financial developments and prospects, taking into account the Commission’s winter forecast. In view of the in-depth discussion on fiscal policy orientations coming up in March, ministers reflected on the implications for policy coordination in the euro area going forward.

While the economic outlook remains challenging, the euro area economy is getting through this winter in much better shape than some had originally feared. We need to look at having in place a level of budgetary support that reflects changes that we expect to happen with regard to the price of energy and the general level of inflation. This is important in order to reduce the overall budgetary cost and to achieve an appropriate fiscal stance while protecting the most vulnerable and maintaining incentives for the green transition.

Paschal Donohoe, President of the Eurogroup


Delen

Inhoud

1.

Raad van de Europese Unie (Raad)

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

2.

Eurogroep

De Eurogroep bestaat uit de ministers van Financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd (de eurozone). Dit samenwerkingsverband heeft als doel de coördinatie van economisch beleid binnen de muntunie te versterken en de financiële stabiliteit van de eurolanden te bevorderen. Het is strikt genomen een informeel orgaan en geen formatie van de Raad.

De Eurogroep bereidt ook de bijeenkomsten voor van de Eurotop, die bestaat uit de staatshoofden en de regeringsleiders van de eurolanden, en zorgt voor de uitwerking van de besluiten die daarin worden genomen.

3.

Eurotop

De Eurotop bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de landen die de Euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd en de voorzitter van de Europese Commissie. Zij komen minimaal twee keer per jaar bijeen en stellen de strategische richtsnoeren vast voor het economisch beleid, voor een beter concurrentievermogen en voor meer convergentie (naar elkaar toe groeien) in de eurozone.

Het is een informeel orgaan en geen formatie van de Raad. De term 'eurotop' wordt overigens ook wel gebruikt voor de Europese Raad: het overleg van alle staatshoofden en regeringsleiders van de hele Europese Unie, maar dat heeft meer deelnemers.

4.

Zweeds voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2023

Van 1 januari tot en met 30 juni 2023 vervult Zweden het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Zweden is onderdeel van een trojka, waarin Frankrijk aftrapte, Tsjechië volgde en Zweden afsluit.

In december 2022 presenteerde de Zweedse overheid de prioriteiten van het Zweeds voorzitterschap. De gevolgen van de oorlog met Oekraïne overheersen een groot deel van deze agenda. Zo staat steun voor Oekraïne en het versterken van het veiligheids- en defensiebeleid van de EU bovenaan.

5.

Meer over...

Delen

Terug naar boven